2014/4. (III. 6.) sz.

Az elnökség a lemondott elnökségi tag miatt összehívott Közgyűléssel összefüggésben, Jelölő Bizottsági tagjainak választja Harter Árpádnét, Jakab Károlynét, Kapitány Imolát