2014/2. (III. 6.) sz.

Az elnökség hatályon kívül helyezi a 2/2014.(II.4.) számú határozat 1./ pontját azzal, hogy a teljesítés határidejét 2014. március 31-ig határozza meg.