2014/1. (IV. 24.) sz.

Az Elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét.