2014/1. (III. 6.) sz.

Az elnökség megköszöni Ferenchalmy Zsófia eddigi munkáját, támogatja és megerősíti az AE delegálásában, továbbá támogatja az AE Adminisztratív Tanácsába való pályázatát.