2/2019. (IX.17.)

Az elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megválasztja Reményi Zsófiát jegyzőkönyvvezetőnek