1/2017. (II.9.)

Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a mellékletben megküldött, közgyűlésre előkészített dokumentumokat.
5. napirendi pont: 2017. évi munkaterv
8. napirendi pont: 2017. évi pénzügyi terv
9. napirendi pont: Alapszabály módosítás (kiegészítő szöveget tartalmazó dokumentum)
10. napirendi pont: Tájékoztatás az Esőember és AOSZ kártya igényléséről, igénylőlap és megrendelést összesítő táblázat