1/2016.(VIII.25.)

Az elnökség egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
A következő közgyűlés:
Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3.)
Időpontja: 2016. szeptember 10. 10 óra (megismételt közgyűlés időpontja: 2016. szeptember 10. 11 óra)
A közgyűlés napirendje:
(1) Határozatképesség megállapítása
(2) Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
(3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
(4) Döntés a Fővárosi Törvényszék észrevételei alapján módosított AOSZ Alapszabály elfogadásáról
(5) Az Elnök felhatalmazása a módosított alapszabály aláírására
(6) Döntés egyéni tagság megszűnéséről nem rendelkező magánszemély tagok tagsági viszonyának megszűntetéséről, valamint a 2016 évre befizetett tagdíj visszafizetésével kapcsolatban nem rendelkező tagok tagdíjának kérdéséről