1/2023. (II.13.) Elnökségi Határozat

Az Elnökség 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Az Elnökség az AOSZ működőképességének fenntartása érdekében megbízza az Elnököt, hogy a mellékelt csökkentett bértábla szerinti szerződésmódosításokat kezdeményezze az AOSZ munkavállalóinál, valamint a mellékelt költségtervezés szerinti további költségeket csökkentse az AOSZ részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XIV Belügyminisztérium fejezetében biztosított állami támogatás folyósításáról szóló hivatalos, írásbeli értesítésnek az AOSZ-hoz történő megérkezésig.