1/2022. (04.20.) számú határozat

Az Elnökség 3 igen szavazattal elfogadja és a közgyűlésre történő előterjesztésre javasolja a 2022. évi szakmai és pénzügyi tervet.