1/2020. (V.26.)

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (mely április 12. napjától hatályos) 5.§-a lehetővé teszi, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – bizonyos korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határozzon.
Az AOSZ elnöksége úgy dönt, hogy a tagság teljes körű, folyamatosa tájékoztatása mellett a vészhelyzet megszűnéséig az Elnökség hozza meg a fenti kérdésekben a döntéseket. Az AOSZ közgyűlését a vészhelyzet megszűnését követően 90 napon belül összehívja és az addig meghozott elnökségi határozatokat a Közgyűlés napirendjére tűzi annak megerősítése, módosítása, vagy új döntés meghozása érdekében.
Az Elnökség a hatályos választási szabályzatában meghatározott Jelölőbizottsági tagnak dr. Zakár Andrásné tagot választja határozatlan időre.