Covid 19- Fogyatékosügyi tájékoztatás

Tekintettel a jelenlegi világjárványra és annak a fogyatékossággal élőkre gyakorolt ​ hatására, az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) a következő ajánlásokat dolgozta ki a politikai döntéshozók számára, tagjainkkal folytatott megbeszélésen keresztül, jelenlegi munkájuk és prioritásaik alapján.

Ezen ajánlások célja a fogyatékossággal élő személyeket fenyegető kockázatok kezelése. A fogyatékossággal élő személyek ugyanolyan kockázatnak vannak kitéve, mint a lakosság többi része, és számos más kérdés is felvetődik: pl a támogatószolgáltatások megszűnése, fennálló társult betegségek, amelyek miatt nagyobb a veszélye súlyos betegségek, vagy halál kialakulásának, valamint a megfelelő tájékoztatásból és az általános egészségügyi ellátásból való kizárásuknak, mivel aránytalanul nagyobb valószínűséggel élnek intézményi környezetben.

A közegészségügyi kommunikáció hozzáférhetővé tétele

Mindenkinek joga van azonnali és helyes információkhoz a járványról és azokról az intézkedésekről, amelyeket családjaiknak meg kell tenniük. Ebbe beletartozik:

  • alternatív és hozzáférhető módszerek biztosítása az általános információkhoz való hozzáféréshez, nemcsak a webhelyekre támaszkodva (automatikus telefonvonalak, videók, szórólapok stb.).
  • megfelelő jelnyelvi kommunikáció és feliratozás,
  • a tájékoztatásnak, egyszerű nyelvezetűnek és könnyen olvasható formátumúnak kell lennie
  • a tájékoztatásnak autizmus szempontból is akadálymentesnek kell lennie
  • a hozzáférhető digitális technológia kihasználása
  • annak biztosítása, hogy a telefonszámok és a közvetlen közegészségügyi információkat biztosító egyéb csatornák teljes mértékben hozzáférhetők legyenek, ideértve a közvetítő szolgáltatásokat siket és hallássérültek számára

Ezek a pontok az összes nyilvános és magán információra vonatkozik, ideértve a nemzeti és helyi hírközlőket (élő és rögzített felvételek) és az egészségügyi szolgáltatásokat. Hasznosak lehetnek a fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik számára gyakran feltett kérdésekkel foglalkozó speciális weboldalak is.

Hozzáférhető, befogadó, higiénikus egészségügyi és egyéb szolgáltatások

  • A karanténban résztvevő létesítményeknek és szolgáltatásoknak teljes mértékben egyenlő eséllyel hozzáférhetőnek kell lenniük a fogyatékossággal élő személyek számára, ideértve az információkhoz való teljes hozzáférést is.
  • Az egészségügyi dolgozókat tájékoztatni kell azokról a különös kockázatokról, amelyek azon személyeket érintik, akiknek olyan fennálló betegségük van, mely miatt veszélyeztetettebbek a légzőszervei megbetegedésre.
  • Az egészségügyi létesítmények minden belépési pontját (beleértve azokat, amelyeket „másodlagos” bejáratnak tekinthetnek) ugyanolyan higiéniai protokollokkal kell kezelni, mint az intézmény többi részét. Ez magában foglalja a rámpák vagy lépcsők korlátjainak tisztítását, az ajtók akadálymentességét stb.
  • A sterilizáló szereknek és más higiéniai anyagoknak egyaránt rendelkezésre kell állniuk a fogyatékossággal élő személyek számára. Ezeket hozzáférhető helyen kell elhelyezni, érhető információkkal és a termék használatának instrukcióival, mely a fogyatékos személyek számára akadálymentesített információ.

Támogatószolgáltatásokba való befektetés – Az alapvető szolgáltatások megerősítéséhez európai szolidaritásra van szükség

Az egészségügyi és szociális ellátórendszereket az EU-ban alulfinanszírozzák. Ezekbe a szolgáltatásokba történő beruházás elengedhetetlen és sürgős annak biztosítása érdekében, hogy a krízishez kapcsolódó megnövekedett költségeket – ideértve a gyógyszereket, a védő felszereléseket és a személyzet túlóráját – fedezzék másokhoz hasonlóan.

A fogyatékossággal élő személyek bevonása

A fogyatékossággal élő személyek képviseleti szervezeteiken keresztül vannak a legmegfelelőbben képviselve ahhoz, hogy tanácsot adhassanak a hatóságoknak az egyedi követelményekről és a megfelelő megoldásokról elérhető és befogadó szolgáltatások terén.

Az összes COVID-19-t visszaszorító és enyhítő tevékenységet (nem csak a fogyatékosság befogadásával közvetlenül összefüggő tevékenységeket) meg kell tervezni és végrehajtani a fogyatékossággal élő személyek és az adatvédelmi tisztviselők aktív részvételével – ez vonatkozik a közösségre és a népességre kiterjedő kezdeményezésekre, valamint az egyéni helyzetekre.

Annak biztosítása, hogy a marginalizált és elszigetelődő emberek ne maradjanak nélkülözhetetlen javak, támogatás és külvilággal való kapcsolat nélkül

Ha a bentlakásos létesítményekben való látogatást megtiltják, és a társadalmi távolodást ajánlják, akkor a már elszigeteltebb személyek lesznek a leginkább érintettek. Senkit sem szabad támogatás, étel és nélkülözhetetlen szolgáltatások nélkül hagyni. A döntéshozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a társadalom egészét figyelembe vegyék döntéseik meghozatalánál.

Támogató hálózatok és segítő eszközök

Magasabb finanszírozásra és gyakorlati megoldásokra van szükség annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyeket ne befolyásolja negatívan az emberek ideiglenes elvesztése a támogatási hálózatokból (ideértve a személyes asszisztenseket, a családot és a speciális szakmai szolgáltatásokat) betegség vagy a COVID-19 közvetett hatása miatt.

Hasonlóképpen prioritásként kell kezelni az alapvető segítő eszközök biztosításában és javításában részt vevő szolgáltatásokat.

Jövedelemvédelem

Sok országban radikális változások történnek a közszolgáltatásokban, ideértve az oktatási és rehabilitációs szolgáltatásokat, a nappali ellátást és a bölcsődéket. Alapvető fontosságú, hogy azok az emberek, akiknek családtagjaik támogatása miatt nem tudják ellátni munkájukat, továbbra is elfogadható jövedelemszintet kapjanak ebben az időszakban.

Annak biztosítása, hogy a közegészségügyi kommunikáció tiszteletteli és megkülönböztetés mentes legyen

Számos fennálló betegséggel élő, idős és speciális szükséglet személy van kitéve a súlyos egészségügyi szövődmények kockázatának a COVID-19 miatt. A témával kapcsolatos nyilvános kommunikációnak azonban el kell kerülnie a kor vagy fogyatékosság alapján a lakosság bármely részétől történő megkülönböztetését.