Felhívás vezető tisztségviselők jelölésére!

 

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2017. április 12-én jelölést indít az Elnöki tisztség és egy Felügyelő Bizottsági tag tisztség megbízási időtartamának lejárta miatt.

 

A jelölés

 

A jelölés időszaka:
2017. április 12 – 2017. április 29. 12.00 óráig (beérkezési határidő)

Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését postán várja a Jelölőbizottság az alábbi címre:
AutiSpektrum Egyesület
8200 Veszprém Lóczy L utca 40/b.

Jelöltállítás érvényesen csak a jelölésre történő felhívással egyidejűleg közzétett Ajánlóív minta, és Elfogadó nyilatkozat minta kitöltésével és a Jelölőbizottsághoz történő visszajuttatásával történhet. Az ajánlóíven a jelölő tagszervezetnek egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét, szövetségi tagszervezetük nevének, címének feltüntetésével, és azt, hogy mely tisztségre jelöli adott tagot, személyt. Egy tag csak egy tisztségre jelölhető, többes jelölés nem lehetséges.

Kérjük a jelölő szervezeteket, értesítsék jelöltjüket a jelölésről, hogy az Elfogadó nyilatkozatot vissza tudják küldeni a fenti postacímre.

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy olvassák el a Választási Szabályzatot, mely pontosan rendelkezik a jelölés és a választás menetéről.

A Jelölőbizottság

 

A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség 4/2017 (IV.10.) számú határozatával A Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány és az AutiSpektrum Egyesület a Veszprém megyei autista gyermekekért szervezetek által delegált személyeket választotta.

A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját. Az AOSZ – egyenlő feltételek biztosítása mellett – a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján lehetőséget biztosít.

 

Az Elnökség

 

A hatályos Alapszabály értelmében:

4.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 4 évre választja a tagok sorából. A vezető tisztségviselőnek választott tag köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat ebben az esetben a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

4.3. Az Elnöki tisztségre csak autista személy vagy annak közvetlen családtagja választható, jelölhető ki.

(Az AOSZ hatályos alapszabályának 4. pontja rendelkezik a Szövetség Elnökségéről.)

 

A Felügyelő Bizottság

 

A hatályos Alapszabály értelmében:

5.1. A Szövetség felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

5.1.1. A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, akik maguk közül Elnököt választanak. Felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlésnek tartoznak.
Tagjai a Szövetségnél más tisztséget nem tölthetnek be, a Szövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak.

5.2. A Felügyelő Bizottság működése:
A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 4 évre. A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. Ügyrendjét és munkatervét a Felügyelő Bizottság maga határozza meg. Az Elnökségtől, mint ügyvezető szervtől elkülönülten működik.

(Az AOSZ hatályos alapszabályának 5. pontja rendelkezik a Szövetség felügyelő szervéről a Felügyelő Bizottságról.)

 

Közgyűlés, választás

 

A választó közgyűlés időpontja 2017. május 13. 10.00 óra a megismételt közgyűlés 2017. május 13. 11.00 óra
(a helyszínt a később kiküldésre kerülő közgyűlési meghívó fogja tartalmazni)

A választás lebonyolítására az AOSZ hatályos Alapszabálya, SZMSZ-e, Választási Szabályzata és a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv alapján kerül sor.
Az Alapszabály, az SZMSZ és a Választási Szabályzat elérhető az AOSZ honlapján (http://aosz.hu/rolunk/alapdokumentumok/)

 

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 1 354 1073-as telefonszámon, vagy az tagszervezetek@esoember.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2017. április 12.

 

Kővári Edit
elnök