A KézenFogva Alapítvány meghosszabbította a jelentkezési határidejét új, akkreditált továbbképzéseinek

A KézenFogva Alapítvány budapesti székhelyén akkreditált szociális továbbképzéseket hirdet az alábbi témakörökben:

KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓT (KÉK) HASZNÁLÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐK INTENZÍV KÉPZÉSI PROGRAMJA
30 óra, 30 pont, 25.000.- Ft.
A módszer segítségével az értelmileg sérült, az olvasási nehézségekkel küzdő, valamint a nyelvi zavarokkal küzdő emberek számára is könnyebben adhatók át a szükséges információk, így jobb minőségűek lehetnek a szociális szolgáltatások.

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK – AZ AUTIZMUS SZEMPONTÚ, INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS ALAPELVEI
45 óra, 45 pont, 26.000.- Ft.
A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében.

A FEJLŐDÉSMENETÜKBEN SÚLYOSAN AKADÁLYOZOTT (FSA) SZEMÉLYEK KOMMUNIKÁCIÓS SEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉBEN
60 óra, 50 pont, 40.000.- Ft.
A képzés célja a szociális szakembereknek a fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott kliensekkel (továbbiakban FSA) való kommunikációjának javítása.

A GONDOZÁSTÓL A TÁMOGATÁSIG
60 óra, 35 pont, 60.000.- Ft
A tréning célja, hogy a résztvevők megértsék a különbséget a gondozás és támogatás között, eljussanak a gondozói attitűdtől a segítői attitűdre. Képessé váljanak a kompenzáló magatartás helyett az aktivizáló magatartásra, valamint a képesek legyenek a segített személyt önállóságuk megélésében és személyiségük kibontakoztatásában támogatni.

HATÉKONY ESZKÖZÖK MINDENNAPI SZAKMAI KONFLIKTUSAINK MEGOLDÁSÁHOZ
45 óra, 30 pont, 34.000.- Ft.
A képzés célja, hogy a résztvevők megismernek és begyakorolnak néhány mediációs eszközt szakmai konfliktusaik megoldására. A tréninget végigkíséri, és egyben jól kiegészíti a szupervíziós folyamat, melynek során a résztvevőknek lehetősége nyílik a konfliktushelyzeteikben átélt élményeikre személyes szinten rálátni, a konfliktusokban elfoglalt szerepüket egy külső aspektusból megtapasztalni és megismerni.

A KEZDEMÉNYEZŐ ÚJÍTÓ TANULÁS GYAKORLATA, MINT A VEZETŐI VÁLTOZÁSMENEDZSMENT ESZKÖZE
40 óra, 30 pont, 50.000.- Ft.
A képzés célja a tanuló innovatív szervezet kialakítása, a változási kultúra, a specifikus vezetői szerepek és kommunikáció megismerése. A képzést kifejezetten a szociális ellátó rendszerben dolgozó közép és felső vezetők számára dolgoztuk, mely során különös tekintettel voltunk a szociális ellátó rendszerben jelenleg zajló átalakulásokra, új struktúrák kialakulására.

ZENEI NEVELÉS, ZENETANÍTÁS , SPECIÁLIS SZÍNES KOTTA MÓDSZER A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ SZEMÉLYEKNÉL
30 óra, 30 pont, 35.000.- Ft.
A képzés helyszíne: Budapest, II. Szilfa utca 4. Pasaréti Ferences Alapítvány Háza
A képzés célja az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, amin keresztül a résztvevők szakemberek megismerik a speciális színes kotta módszert, melynek segítségével ellátottaikat, értelmi képességüktől függetlenül képesek megtanítani a hangszeres együtt muzsikálásra.

A jelentkezési határidőket meghosszabbították!

A jelentkezéseket 2015. november 9-ig várják a sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu e-mail címen.

A jelentkezési lap innen letölthető.

További információ Sebestyén Gabriellától kérhető az 1/215-5213-as telefonszámon, vagy a sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu e-mail címen.

vagy a weboldalukon: http://www.kezenfogva.hu/kepzes2015