2020. június 16-án, kedden az Országgyűlés megszavazta a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt

A hír 2020. június 19-én frissítésre került.

Az Országgyűlés 2020. június 16-án, kedden megszavazta, 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését.

 • 2020. június 18-tól vége a veszélyhelyzetnek, jelenleg járványügyi készültség van. A járványügyi készültséget a Kormány 3 havonta felülvizsgálja. A rendelet 2020. december 18-án hatályát veszti.
 • A járványügyi készültségi időszakban a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) köteles mindenki – a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével – viselni.
 • A szociális távolságot továbbra is tartani kell a védekezés érdekében.
 • Eltörlésre került a vásárlási idősáv. – hivatkozás
 • December közepéig okmányuk friss érvényesítése nélkül is kedvezményesen utazhatnak az erre jogosultak. – hivatkozás
 • Az élelmiszerüzletek, patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. – hivatkozás
 • Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, mozik, színházak, uszodák, fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek. – hivatkozás
 • Az ingyenes parkolást július 1-ig biztosítja a kormány valamennyi településen. – hivatkozás
 • 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható. – hivatkozás
 • 180 nappal meghosszabbították a veszélyhelyzet ideje alatt  lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül (2020. március 11. és 2020. július 3. között) lejáró okmányok érvényességét. Ezek az okmányok 2020. december 15-ig érvényesek. Az erről szóló törvényjavaslat elfogadásával egyéb jelentős könnyítések is életbe lépnek. – hivatkozás

Az alábbi szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályokkal kapcsolatos legfontosabb változásokat kiemeltük a 2020. évi LVIII. törvény 70-74. paragrafusaiból:

 • Ha a havi rendszeres szociális ellátás vagy a GYOD felülvizsgálata a veszélyhelyzet alatt lett volna esedékes, azt 2020. június 30-ig meg kell indítani.
 • A 2020. március 11. után és június 30. előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, a közgyógyellátásra való jogosultság, az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 • Ha a GYOD-ot, ápolási díjat az előírt szakértői vizsgálat helyett csak iratok alapján állapították meg, felül kell vizsgálni a jogosultságot 2020. augusztus 31-ig.
 • A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) jogosultság – néhány speciális kivétellel – 2020. június 30-áig meghosszabbodik.
 • Ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges felülvizsgálatra 2020.március 11-e után és 2020. június 30-a előtt került volna sor, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig el kell végezni, és a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.
 • A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások legkorábban 2020. július 1-től szüntethetők meg.
 • A 2020. március 11-e és 2020. június 30-a között lejáró rehabilitációs ellátás 2020. szeptember 1-jén szűnik meg.
 • A fogyatékos és idős személyek nappali intézményei 2020. július 31-ig 50 %-os létszámmal működhetnek, és a szolgáltatást az ellátott lakókörnyezetében is lehet nyújtani.
 • 2020. december 31-ig egészségügyi válsághelyzetben nem kell vizsgálat a szociális alapszolgáltatásokhoz, és az ellátás feltételeitől ideiglenesen el lehet térni.
 • A látogatási tilalom fennállása alatt, de legfeljebb 2020. december 31-éig az idősek otthonában foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető. A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani.
 • A fogyatékos személyek alapvizsgálata, a szociális intézményekben elhelyezettek felülvizsgálata, a komplex szükségletfelmérés a 88/2020. (IV.5.) Korm. rendeletnek megfelelően továbbra sem végezhető el, amíg érvényben van a látogatási tilalom, de legkésőbb 2020. december 31-ig.
 • Ha a látogatási tilalom ideje alatt lejárnak a szolgáltatásra jogosító igazolások, a látogatási tilalom feloldását követően, de legkésőbb 2020. december 31-ig – különböző mértékben – meghosszabbodik az ellátás igénybevételére vonatkozó jogosultság: szociális szolgáltatásra 30 nappal, fejlesztő foglalkoztatásra 60 nappal, átmeneti elhelyezésre szintén 60 nappal.

A szociális intézmények vonatkozásában az alábbi rendelkezések módosultak (forrás: Az Országos Tisztifőorvos 13305-59/2020/EÜIG számú határozata):

 • az intézmény-elhagyási (kijárási) tilalom, valamint a látogatási tilalom feloldásra került
 • a szociális intézményekben a látogatók számára a maszk viselése kötelező
 • a COVID-19 fertőzött és karanténban lévő személyek – gyógyulásukig, ill. a karantén végéig – továbbra sem látogathatók és nem hagyhatják el az intézményt
 • a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók COVID-19 fertőzéssel érintett szervezeti egységeiben fenntartják a látogatási tilalmat

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény alapján az országos tisztifőorvos javaslatára továbbra is elrendelhető lesz az egészségügyi válsághelyzet, amely járványügyi készültségnek minősül.

Az új rendelkezések jogszabályi háttere:

Magyar Közlöny 2020. évi 144. szám (2020. június 17.)

Magyar Közlöny 2020. évi 145. szám (2020. június 17.)

2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről – Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be, amelyet a Kormány 3 havonta felülvizsgál. A rendelet 2020. december 18-án hatályát veszti.

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról. A rendelet 44 kormányrendelethez kapcsolódóan tartalmaz átmeneti rendelkezéseket. 

A 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről alapján a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) köteles mindenki – a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével – viselni.

A 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló rendelkezés 7 jogszabályt módosít. Többek között a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, gyógyászati ellátásokról, gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 2019/2020. tanév rendjéről. 

Az Országos Tisztifőorvos 13305-59/2020/EÜIG számú határozata a szociális intézmények vonatkozásában módosított rendelkezéseit tartalmazza. Közzététel napja: 2020.06.18.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a korábban kiadott Miniszteri Utasítások kiegészítéseként kiadott ELJÁRÁSRENDben szabályozza, milyen intézkedéseket szükséges fenntartani a bentlakásos szociális intézményekben a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban, és az esetleges járványokkal kapcsolatban. Közzététel napja: 2020.06.16.

2020. június 11-én megjelent az EMMI egységes szerkezetű útmutatója “Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére” címmel.

Pontos információk a fent említett jogszabályokban találhatóak, amelyek a kék színnel megjelenített hivatkozásokban olvashatnak.