1988.

Megalakul az Autizmus Kutatócsoport, amelyet két szakember hozott létre, a Soros Alapítvány támogatásával. Célja a magyarországi autista emberek és családjuk modern orvosi, gyógypedagógiai és szociális gondozását elősegítse, továbbá támogatást és szakmai segítséget nyújtson a lakóhelyhez közeli, szakszerű ellátást biztosító intézményhálózat kialakulásához.

1988. december 17.
Az Autisták Érdekvédelmi Egyesületének megalapítása. Alapítók: Autizmus Kutatócsoport (dr. Balázs Anna, Prekop Csilla), valamint szülők (Szöllőssy Ágnes, Löffler András és Löfflerné Orbán Györgyi, Bollmann Györgyi), továbbá gyógypedagógusok, orvosok, pszichológusok.

 

1989.

1989. február 23. A Fővárosi Bíróság az Autisták Érdekvédelmi Egyesületét 29. sorszám alatt társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette.

Ebben az évben formálisan létrejön az Autisták Háza Alapítvány dr. Gerő Zsuzsa és dr. Weiss Mária kezdeményezésére.

Ugyanebben az évben alakul meg az Autizmus Alapítvány abból a célból, hogy az Autizmus Kutatócsoport munkájához szükséges anyagi eszközöket megteremtse. Az alapítvány működteti a szakmai könyvek kiadásával foglalkozó KAPOCS Könyvkiadót.