Zárolhatják júniustól a figyelmetlen banki ügyfelek számláját

A Pmt., azaz a 2017. évi LIII. törvény értelmében a bankoknak teljes körű ügyfél átvilágítást kell végezniük mindazon ügyfelekre is, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek szerződést. Mivel a bankszektorban eddig is gyakran a szükségesnél több adatot kértek el szerződéskötéskor, így előfordul, hogy valamely bank megfelel az új szabályozás által előírt ügyfél-azonosítási előírásoknak, de többségében nem ez lesz a helyzet. Az érintett ügyfelek köre meglehetősen nagy, mivel a korábbi szabályok lazábbak voltak, így sok ügyfélnél hiányzik valamilyen nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat, és ezeket pótolni kell.

Több szolgáltató már értesítette az érintett ügyfeleket, de még messze nem mindenki, ezért nem árt, ha az ügyfelek is odafigyelnek: aki több mint 2 éve nyitott számlát (vagy több mint 2 éve egyeztette bármi okból adatait bankjával) annak célszerű utánanéznie ennek a szolgáltatójánál.
Az adategyeztetés elmulasztása miatt ugyanis a bank június 26. után kénytelen lesz megtagadni a tranzakciókat. Ebben az esetben se átutalni, se kártyával fizetni, se automatából pénzt felvenni nem lehet majd, ameddig a teljeskörű információk nem állnak a szolgáltatók rendelkezésére, sőt a fizetések utalását sem fogadja be a bank.
Aki valamilyen egyesületben, szervezetben aláíró, annak ugyanilyen kötelezettsége van azon a területen.

Az adategyeztetést célszerű jóval a határidő lejárta előtt elvégezni, mert ahogy közeleg a nagy nap, úgy lesznek egyre zsúfoltabbak a bankfiókok.

Magánszemélyek esetében tapasztalataink szerint a legnagyobb nehézséget a kiemelt közszereplő státusz vizsgálata/nyilatkozata jelenti, mivel korábban azt a belföldi ügyfelek kapcsán a pénzügyi intézmények jellemzően nem vizsgálták. Ugyancsak problémás az érvényes személyazonosító okmányok (magyar ügyfelek esetében többek között személyi igazolvány és lakcímkártya) másolatának beszerzése.

Szervezetek esetében a legnagyobb nehézséget a tényleges tulajdonosi nyilatkozat, illetve az egyébként képviselőként/meghatalmazottként eljáró természetes személyek előzőekben leírt adatainak és okmánymásolatainak beszerzése jelenti. Tipikus hiba, hogy a céges képviselőknél a születési helyet annak idején nem rögzítették, ez pedig most már kötelező adat.

A jogszabályok széles ügyfélkör esetén biztosítják, hogy az esetleg hiányzó adatokat, okiratokat, okmánymásolatokat postai úton, vagy akár netbankon keresztül, illetve a banki ügyintézővel való élő videó-kapcsolat révén is beküldhesse az ügyfél, így elvben nem kötelező személyesen megjelenni a bankban. Sajnos az elektronikus megoldásokat kockázatkezelési okok és IT kapacitáskorlátok miatt csak kevés szolgáltató ajánlja fel.

A személyes megjelenésen kívüli opciók egyébként az MNB szerint alapvetően akkor alkalmazhatóak, ha az ügyfélkapcsolat eredeti létesítésekor a teljes körű ügyfél-átvilágítást végeztek az akkor hatályos rendelkezéseknek szerint, ezért csak az új előírások szerinti néhány nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik.

Több szolgáltató is lehetővé teszi, hogy az okmányok másolatát postán küldje be az ügyfél, de csak közjegyző által hitelesített, vagy külföldi esetben a helyi megfelelő hatóság által hitelesített és szükség esetén a magyar külképviselet által felülhitelesített másolatot fogadnak el.