Változott a jogszabály az autizmussal élő felnőttek parkolási igazolványra való jogosultságával kapcsolatban

Az autizmussal élő felnőtt személyek parkolási igazolványának kiváltásával kapcsolatban gyakori probléma, hogy a járási hivatalok nem tudják, hogy milyen feltételek mellett adhatják ki a jogosultak számára a parkolási igazolványt. Igaz, a járási hivatalok sincsenek könnyű helyzetben, hiszen több jogszabályt kell együttesen értelmezniük.

Emiatt előfordult, hogy megtagadták a parkolási igazolvány kiállítását, nem fogadták el az egyébként elfogadható szakértői dokumentumokat, gyakorlatilag a fogyatékossági támogatás folyósításához kötötték a parkolási igazolvány kiadását 18 éves kor felett.

Örömmel fogadtuk, hogy 2022. január 1-én módosult a 218/2003 Korm. rendelet, így megoldódni látszik az az évek óta fennálló probléma, miszerint azok a felnőtt autizmussal élő személyek, akik saját jogú családi pótlékot kapnak, nehezen tudnak parkolási igazolványt szerezni.

A jogszabály-változás értelmében, ha egy felnőtt autizmussal élő személy saját jogon családi pótlékot kap, akkor a parkolási igazolvány kiállításához olyan hatósági határozatot kell bemutatni, amely tartalmazza a családi pótlék megállapítását és az N betűjelet, mely az F84.0-F84.9 diagnózisokat takarja. Reméljük, hogy már minden érintett olyan határozatot kap, amely tartalmazza a fent említett betű- és számjelet.

Amennyiben a határozat mégsem tartalmazza az N betűjelet, mely az F84.0-F84.9 diagnózisokat takarja, kérni kell a járási hivatalt, hogy egészítse ki a határozatot. Így alkalmassá válik a parkolási igazolvány igénylésére, hivatkozva a 218/2003 Korm. rendelet 1sz.mellékletének 4.pontjára, amely így módosult:

“4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat.”

A rendelet 2.§ d) pontja, az alábbiakat tartalmazza (ez nem változott):

“2. § E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult,

d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel), értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel) minősül.”