UPR árnyékjelentés

Magyarország egyike azon 193 ENSZ tagállamnak, mely kötelezettséget vállalt az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartására. Az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) során – mely 4 és fél évente ismétlődő vizsgálat – a civil szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy kifejtsék véleményüket arról, hogyan értékelik az emberi jogok helyzetét hazájukban.

E lehetőséget kihasználva, az említett felülvizsgálati eljárásban ez év márciusában az Autisták Országos Szövetsége a Validity Alapítvánnyal, a Társaság a Szabadságjogokért és más civil szervezetekkel közös beadványt nyújtott be, melyben az azt készítő civil szervezetek az alábbi témákban fogalmaztak meg kritikát illetve javaslatokat:

  1. A fogyatékossággal élő nők egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos döntéshozatala
  2. A fogyatékossággal élő gyermekek oktatása
  3. A fogyatékossággal élő személyek választójoga
  4. A fogyatékossággal élő személyek diszkriminációja
  5. A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitele.

E témák közül az autista személyek szempontjából kiemelendőek az alábbi ajánlások:

A beadványt készítő civil szervezetek az oktatás kapcsán javasolják, hogy a magyar köznevelési törvény biztosítsa az inkluzív oktatást minden fogyatékossággal élő gyermek számára, beleértve a magas támogatási szükségletű gyermekeket is, továbbá a Magyar Állam teremtse meg a többségi iskolákban az ésszerű alkalmazkodás anyagi feltételeit, melynek keretében az SNI gyermekek – különösen az autizmussal élő gyermekek – számára legyen biztosított a megfelelő számú, magasan képzett árnyék pedagógus.

A diszkrimináció kapcsán kiemelendő az alábbi két javaslat:

  • A Magyar Állam a fogyatékossággal élő személyek számára – beleértve a vidéken élőket – biztosítson lakóhelyükhöz közeli orvosi ellátást, mely javaslatot az indokolja, hogy sok esetben az autista személyek azért nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz, mert az orvosok megfelelő ismeretek hiányában nem tudnak kommunikálni, illetve állapotuknak megfelelően viszonyulni hozzájuk.
  • A Magyar Állam biztosítson megfelelő és önkéntes -szociális és egészségügyi – szolgáltatásokat azon fogyatékossággal élő személyek számára, akiknek ön- és közveszélyes magatartása miatt sérülnek emberi jogaik (egészséghez és emberi méltósághoz való joguk). Ezt a javaslatot több ombudsmani jelentés is alátámasztja, melyek főként autista és intellektuális képesség zavarral élő személyek esetei kapcsán készültek, akiket említett, súlyos viselkedésproblémáik miatt sem a szociális, sem pedig az egészségügyi ellátórendszer nem kezel megfelelően, így a fenti jogaik folyamatosan sérülnek.

A jelentés teljes egészében ITT olvasható.