Újra az utazási kedvezményekről – Elindult az új tarifa a helyközi közlekedésben

Amint megírtuk, március 1-től átfogó tarifareform érvényes a helyközi közösségi közlekedésben. Megjelent a kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről, illetve elindult a MÁV-Volán csoport tájékoztató weboldala, ami folyamatosan frissül az újabb, időközben felmerülő kérdések mentén. A tájékoztatóból most is az autista gyerekeket, felnőtteket és családtagjaikat leginkább érintő információkat emeltük ki.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Nem szükséges előre 0 Ft-os regisztrációs jegyet váltani azoknak, akik 100% jegyárkedvezményre jogosultak, vagyis ingyen utazhatnak.

A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények a 2. kocsiosztályra érvényesek.

Az utazási kedvezmény a helyjegyre, kiegészítő jegyre, valamint egyéb kiegészítő díjra nem vonatkozik, tehát kötelező az ingyenesen, kedvezményes jeggyel és az országbérlettel utazók számára

  • a feláras országos autóbuszjáratokon a kiegészítő díj megfizetése
  • a helyjegyköteles vonatokon a helyjegy megváltása.

A kedvezményre jogosító iratok, az előre megváltott jegyek és bérletek a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek.

UTAZÁS ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNYÁVAL

Változás az előzetes tájékoztatáshoz képest, hogy az ellátottak utazási utalványával rendelkezők ingyen utazhatnak a helyközi közösségi közlekedésben, valamint 90%-os ország- és vármegyebérlet váltására jogosultak.

Mi  az az ellátottak utazási utalványa és ki jogosult rá?

Az ellátottak utazási utalványát a köztudatban elterjedten pecsételős vagy karikás papírnak is nevezik.

Azok a 65 éven aluli személyek jogosultak rá, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Autizmus diagnózissal a leggyakrabban jogosult:

  • az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű
  • a rokkantsági járadékban részesülő személy
  • a gondnok és a gondnokolt személy, akik megosztva is használhatják. Vagyis a gondnok önálló utazásakor is élhet a kedvezménnyel, nem kell a gondnokolt személynek is jelen lennie.

Az ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utazási utalványt tárgyév március 31-ig juttatja el az arra jogosultaknak.

Milyen utazási kedvezményekre jogosít az ellátottak utazási utalványa március 1-től?

  • Helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet váltása
  • A helyközi közlekedésben (távolsági- és elővárosi buszjáratokon, HÉV-en vagy vasúton) korlátlan számú 100%-os jegyárkedvezmény függetlenül a szabad pecsételős helyek számától
  • Kedvezményes (90% kedvezmény) ország- és vármegyebérlet vásárlása

Ha ingyen lehet utazni az ellátottak utazási utalványával, miért lehet érdemes ország- vagy vármegye bérletet váltani 90%-os kedvezménnyel?

Helyközi, távolsági utazásnál nincs szükség bérletre. Helyi, azaz városi közlekedésben (pl. a BKK járatain) a kedvezményes vármegyebérlet (ára: 945 Ft) vagy országbérlet (ára: 1890 Ft) olcsóbb lehet, mint a helyi nyugdíjas bérlet. Előzetesen érdemes tájékozódni arról, hogy mely városokban fogadják el ezeket a bérleteket a helyi járatokon.

Kell valahol regisztrálni a kedvezmény igénybevételéhez?

Jelenleg nem, de várhatóan szeptembertől elindul az online regisztráció. Addig a papíralapú utalvány szolgál a kedvezmény igénybevételének igazolására, függetlenül a pecséthelyek számától. Az ellátottak utazási utalványa új formátumban 2025-től kerül kiállításra.

UTAZÁS MÁK KÁRTYÁVAL

Ki jogosult MÁK kártyára?

A Magyar Államkincstár utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt (MÁK kártyát) annak a személynek állít ki, aki fogyatékossági támogatásban, illetve aki, vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Milyen utazási kedvezményekre jogosít a MÁK kártya a közösségi közlekedésben március 1-től?

A jogosult személyt, valamint a vele utazó 1 fő felnőtt kísérőjét 100% kedvezmény illeti meg a helyi és a helyközi közlekedésben egyaránt.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jegy és bérlet nélkül, a kártya felmutatásával ingyen lehet utazni. Arra illetékes személynek a személyazonosságot igazolni szükséges. A helyjegyköteles vonatokon a helyjegyet meg kell vásárolni, a feláras országos autóbuszjáratokon a kiegészítő díjat meg kell fizetni.

Hány kísérő lehet, és hogyan veheti igénybe a kísérő az ingyenes utazást?

1 felnőtt kísérő jogosult ingyenes utazásra.

Nagyon fontos, hogy a kísérőnek csak a kísérés idejére jár a kedvezmény, önálló utazáskor nem. Akkor sem, ha a MÁK kártyára jogosult személyt kísérte, és a visszautat már önállóan teszi meg.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ ÉS KÍSÉRŐJE UTAZÁSA

A korai fejlesztésre, fejlesztő felkészítésre, gyógypedagógiai vagy többségi köznevelési intézménybe történő utazáshoz az SNI státuszú gyermekek, tanulók és kísérőik kedvezményesen utazhatnak a lakhely és az intézmény között a helyközi közlekedésben.

Milyen utazási kedvezményre jogosult az SNI gyermek a helyközi közösségi közlekedésben március 1-től?

Az SNI gyermeket, tanulót és legfeljebb 2 kísérőjét 100% kedvezmény illeti meg.

Hogyan lehet igénybe venni a kedvezményt?

A köznevelési intézmény (óvoda, iskola), a korai fejlesztést, valamint fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján.

Az intézmény a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által kiállított utazási utalvány betétlapján, utazásnyilvántartó-lapon ad igazolást.

Hány kísérő lehet, és hogyan veheti igénybe a kísérő az ingyenes utazást?

Az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően 1 vagy 2 kísérő lehet. 

Ha a kísérő(k) a tanintézet székhelyére, illetőleg a gyermek lakóhelyére egyedül utazik/utaznak, a kedvezmény akkor is megilleti őket az intézmény igazolása, illetve a kiadott betétlap, utasnyilvántartó-lap alapján.

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN BENTLAKÓ VAGY BEJÁRÓ GONDOZOTT ÉS LÁTOGATÓJA UTAZÁSA

A szociális intézményben bentlakó, oda rendszeresen vagy esetenként bejáró gondozott a lakóhelye (tartózkodási helye) és az intézmény viszonylatában kedvezményesen utazhat a két település között.

Milyen utazási kedvezményre jogosult a szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott  a helyközi közösségi közlekedésben március 1-től?

A szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozottat és legfeljebb 2 kísérőjét 100% kedvezmény illeti meg.

Hogyan lehet igénybe venni a kedvezményt?

A szociális intézmény igazolása alapján. Az igazolás formája, tartalma nincs meghatározva, azt az egyes intézmények maguk alakítják ki. Csak olyan igazolás jogosít a kedvezmény igénybevételére, amelyből egyértelműen megállapítható a kedvezményre jogosult személye, az utazási viszonylat, továbbá az igazolás érvényessége vagy a kedvezmény igénybevételének lehetséges napja vagy időszaka.

Hány kísérő lehet, és hogyan veheti igénybe a kísérő az ingyenes utazást?

Az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően 1 vagy 2 kísérő lehet. 

Ha a kísérő(k) az intézmény székhelyére (telephelyére), illetőleg a gondozott lakóhelyére egyedül utazik/utaznak, a kedvezmény akkor is megilleti őket az intézmény igazolása alapján.

Hogyan veheti igénybe a szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója az ingyenes utazást?

Az intézmény által kiadott igazolás alapján az intézmény és a lakóhely közötti viszonylaton jogosultak a kedvezményre.

Az itt nem érintett kérdésekről az ujtarifa.hu weboldalon, a Volánbusz üzletszabályzatából és a MÁV-START díjszabásából lehet tájékozódni.

Ha mindent elolvastál, és maradt még kérdésed, az AOSZ Info-Pont irodák munkatársai személyre szabott információval tudnak segíteni.