Mi az a közgyűlés, kikből áll és mi a feladata?

Az Autisták Országos Szövetségének legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés az AOSZ tagjainak összessége. A közgyűlés dönt arról, hogy:

 • mit tartalmazzon az AOSZ Alapszabálya,
 • hogy mennyi legyen az éves tagdíj,
 • hogy mire költheti az adott évben az AOSZ a rendelkezésére álló pénzeszközöket, milyen feladatokat végezzen el az adott évben az AOSZ munkaszervezete,
 • hogy beszámoltassa az elnökséget arról, hogy a megelőző évben vállalt feladatokat teljesítette-e és az elfogadott költségvetésnek megfelelően használta-e föl a pénzeszközeit,
 • hogy meghallgassa az elnökséget arról, hogy milyen munkát végzett a megelőző időszakban,
 • ki legyen az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja,
 • mi legyen az AOSZ stratégiája a következő időszakban (kivel, hogyan és milyen célokat érjen el a Szövetség rövid, közép és hosszú távon)
 • és még néhány kérdésben, melyek az Alapszabályban olvashatóak
FONTOS, HOGY TE IS OTT LEGYÉL A KÖZGYŰLÉSEN, HISZEN A KÖZGYŰLÉS AZ AOSZ LEGFŐBB DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MEGHATÁROZZA A SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT. RÓLAD IS SZÓL, ITT MONDHATOD EL A VÉLEMÉNYED!

Mi az az Alapszabály, miért fontos, hogy mi van az Alapszabályban?

Az Alapszabály az AOSZ alapító irata, vagy annak módosított változata. Az alapszabály tartalmazza, hogy:

 • mi az AOSZ célja, feladata,
 • milyen tevékenységet végez,
 • kik lehetnek a tagjai, milyen jogai és kötelezettségei vannak a tagoknak,
 • mi a feladata az Közgyűlésnek, az Elnökségnek, a Felügyelő Bizottságnak,
 • hogyan lehet szavazni és vezetőségi tagokat választani,
 • ki és hogyan hozhat döntéseket,
 • hogyan lehet az ő munkájukat ellenőrizni,
 • hogyan kell gazdálkodnia a Szövetség pénzével.
FONTOS, HOGY ISMERD AZ ALAPSZABÁLYT, MERT EBBŐL TUDHATOD MEG:

 • HOGY HOGYAN MŰKÖDIK A SZERVEZET!
 • HOGY MILYEN JOGAID ÉS KÖTELEZETTSÉGEID VANNAK!
 • HOGY MILYEN MÓDON TUDOD KÉPVISELNI AZ ÉRDEKEIDET!

Mit csinál az Elnökség? Miért fontos, hogy kik az Elnökség tagjai?

Az Elnökség az AOSZ képviseleti és ügyintéző szerve. Az Elnökség jogosult meghozni azokat a döntéseket, melyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés jogkörébe, kizárólag a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az Elnökségnek 5 tagja van, az Elnök irányítja az Elnökség munkáját. Az Elnökség feladata:

 • A két közgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját.
 • Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak és az Alapszabályban meghatározott feladatoknak a végrehajtásáról.
 • A Szövetség munkájával kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket készít a Közgyűlés számára.
 • Meghatározza a Közgyűlés helyét és idejét, összeállítja a napirendjét és a Közgyűlés elé terjesztendő beszámolók, javaslatok tervezetét.
 • Elkészíti a saját munkatervét, amit a Közgyűlésen megismerhettek.
 • Beszámol az megelőző időszakban végzett munkájáról.
 • Jóváhagyja a Szövetség szervezetének működéséről szóló szabályzatot (SZMSZ).
 • további feladatait az Alapszabály 4.1. pontjában lehet olvasni.