FELTÉTELES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A meghirdetés feltételes, amíg nem áll az Autisták Országos Szövetségének rendelkezésére az előrejelzett állami támogatás. A pályázatot benyújtók tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása esetén kártérítési igénnyel nem élhetnek.

AOSZ Tartalmas Pihenés 2023

Az Autisták Országos Szövetsége 2023-ben is pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének támogatásához.

A pályázat olyan programokat támogat, amelyek tehermentesítik a családokat. A cél továbbra is az, hogy tagszervezeteink az autista gyermekek és felnőtt társaink számára speciális szükségleteiknek megfelelő, tartalmas és élményekkel teli időtöltést nyújthassanak a pályázati támogatásból.

Kérjük a pályázókat, hogy figyelmesen olvassák el a részletes Pályázati felhívást, ami a pandémia előtti feltétekkel kerül meghirdetésre. A részletes pályázati felhívást itt érhető el.

A pályázat célja: 2023. június 15. – szeptember 30. között megvalósuló nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása.

Pályázók köre: rendezett tagsági viszonnyal rendelkező AOSZ tagszervezetek. A rendezett tagsági viszony azt jelenti, hogy az AOSZ tagszervezete a 2023. évi tagdíját befizette, melyet nyilvántartásunkban ellenőrzünk.

Tervezett keretösszeg: 1.870.000 forint, mely minimum 90 fő támogatását célozza, várhatóan 10 szervezet támogatásának biztosításával, előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás keretében.

Önrész vállalása nem szükséges, de az elbírálásnál előnyt jelent.

A pályázatok elektronikus és postára adási határideje:
2023. május 31. 24.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban előzetes egyeztetés illetve további felvilágosítás a palyazat@esoember.hu címen kérhető.

Kérjük, figyeljenek arra, hogy csak a felhívásban szereplő módon és  határidőn belül, benyújtott pályázatokat tudjuk elfogadni.

A beérkezést követően az AOSZ minden érvényesen benyújtott pályázatról visszajelzést küld a pályázóknak. Az érvénytelen, illetve határidőn túl beadott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség!

A pályázatok elbírálásának eredményéről, a pályázók írásbeli értesítést kapnak, a nyertes pályázókról 2023. június 15-től tájékozódhat a www.aosz.hu oldalon is.

Sikeres pályázást kívánunk!

***

  1. számú melléklet: Támogatási szerződés pdf formátumban
  2. számú melléklet: Adatfeldolgozási megbízási szerződés pdf formátumban
  3. számú melléklet: Számla összesítő excel formátumban
  4. számú melléklet: Számla kötelező tartalmi elemei, számlázás szabályai 2023 pdf formátumban
  5. számú melléklet: Kiküldetési rendelvény excel formátumban
  6. számú melléklet: Nyilatkozat gk közeli hozzátartozót pdf formátumban
  7. számú melléklet: Jelenléti ív pdf formátumban

Pályázati adatlap AOSZ Tartalmas Pihenés 2023 word formátumban