Rehabilitációs intézmények

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátást nyújtó intézménytípusok:  Ápolást, gondozást … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Fogyatékossági támogatás

[1998. évi XXVI. törvénya fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Rokkantsági járadék

[83/1987. (XII. 27.) MT rendeleta rokkantsági járadékról Időtartam Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékot a … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Parkolási igazolvány

[218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról] Jogosult Parkolási igazolványra az jogosult a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Támogatott lakhatás

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátást nyújtó intézménytípusok:  Ápolást, gondozást … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Lakóotthon

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátást nyújtó intézménytípusok:  Ápolást, gondozást … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátást nyújtó intézménytípusok:  Ápolást, gondozást … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Fogyatékos személyek otthona

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Szakosított ellátást nyújtó intézménytípusok:  Ápolást, gondozást … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Szociális alapszolgáltatások

ÉTKEZTETÉS Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »