Ápolási díj

ÁPOLÁSI DÍJ:  Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], ha állandó és tartós gondozásra szorulóa) … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Időskorúak járadéka

Időtartam Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azta) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »

Aktív korúak ellátása

Időtartam Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapítottákFOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT.                       EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú … Folytatás

Olvassa el a teljes hírt »