Tájékoztató az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban

2021. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig igényelhető a gyermekeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása céljából a családok otthonfelújítási támogatása, legfeljebb 3.000.000,- Ft összegben. E vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás a Magyar Államkincstár közreműködésével a központi költségvetésből vehető igénybe Magyarországon fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására. A támogatás részletszabályait, a támogatás igénylésének feltételeit a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet tartalmazza, melynek mindenkor hatályos, teljes szövege az EZEN weboldalon kereshető. A támogatásról részletes, általános tájékoztató ITT olvasható.

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok és más hasznos információk INNEN elérhetőek.

Az autizmussal érintett gyermekeket nevelő családok szempontjából, a támogatásra vonatkozóan kiemelendő rendelkezések az alábbiak:

A támogatás igénylése kapcsán gyermekként vehető figyelembe a 25. életévét még be nem töltött gyermek, továbbá a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy is. A rendelet szerint megváltozott munkaképességű személynek minősül az, akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet szerinti támogatást igénylő a gyermekek otthongondozási díjában részesül.

25. életévét betöltött autista gyermek esetén, akkor igényelhető tehát a támogatás, ha a nagykorú gyermek rendelkezik a megváltozott munkaképességét igazoló orvosszakértői szerv által kiállított – a fenti tartalmú – okirattal, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a támogatást igénylő szülője rá tekintettel GYOD-ot kap.