Felelős munkatárs E-mail
Hanákné Szabó Tünde    tagszervezetek@esoember.hu

Az alábbiakban találhatja meg jelentkezési lapunkat letölthető word formátumban.

Szervezetek/Közösségek belépési nyilatkozata

Kérjük az alábbi dokumentumokat  postai úton küldje el az AOSZ címére:

  • Belépési nyilatkozat – géppel kitöltve, a szervezet képviselője által aláírva
  • a közhiteles nyilvántartásban nem elérhető, a szervezet létezésére, képviseletére, tevékenységére vonatkozó alábbi dokumentumok:
   • a szervezet alapító dokumentumának (alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) másolata
   • a bírósági bejegyző végzés másolata
   • a szervezet vezetőjének aláírási címpéldány másolata
 •  1-3 oldalas (A/4) bemutatkozás/motivációs levél, mely kitér az alábbiakra:
  • Kikből áll a tagsága?
  • Rendelkezik-e, és ha igen, akkor milyen szakmai kapcsolatokkal bír?
  • Ismeri-e az AOSZ alapszabályát, tud-e azonosulni az abban foglalt célokkal, küldetéssel, evidencia alapú autizmus ismeretekkel?
  • Milyen rövid, közép- és hosszútávú céljai vannak a szervezetnek?

Autisták Országos Szövetsége
1053 Budapest, Fejér György utca 10.

Az AOSZ-tagság éves díját a közgyűlés határozza meg minden évben.

A közgyűlés a 6/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000.,- Ft –ban határozza meg.

A tagdíjat kérjük lehetőség szerint banki átutalással fizessék be a következő számlaszámra:

 Erste Bank: 11600006-00000000-83483024

Kérjük a közlemény rovatban tüntesse fel a tagdíjbekérőn szereplő számot vagy a szervezet nevét és az aktuális évet, amelynek tagdíját befizeti.