Szakmai egyeztetés az Alapvető Jogok Biztosával – Javulhat az autizmusban érintett személyek alapvető jogainak érvényesülése

Miért fontos nekünk az Alapvető Jogok Biztosa, mit is csinál és hogyan lesz ettől jobb autizmusban érintett társaink, gyermekeink, vagy az egész család élete?

Aki követi az Autisták Országos Szövetségének tevékenységét és híreit, vagy látogatja az AOSZ Érdekvédelmi Napló weboldalát, az kicsivel többet tudhat arról, miért fontos szereplője az életünknek az Alapvető Jogok Biztosa. Amikor egy autizmusban érintett gyermeket vagy felnőttet az alapvető jogainak érvényesítésében hátrány éri, az Alapvető Jogok Biztosához fordulhatunk. 

Mik az autista személyek alapvető jogai?

  • a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét;
  • a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség;
  • teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás;
  • a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként;
  • esélyegyenlőség;
  • hozzáférhetőség;
  • a nők és férfiak közötti egyenlőség;
  • a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.

Az alapvető jogokat a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ egyezmény, a CRPD határozza meg. Az ENSZ Egyezményt 2007-ben Magyarország Kormánya aláírta, vagyis vállalta, hogy az abban foglaltakat vérehajtja Magyarországon.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulunk, ha ezek az alapvető jogok sérülnek a mindennapjainkban. Az elmúlt években több vizsgálat is történt, pl. a magas támogatási szükségletű autista személyek nappali intézményekhez való hozzáférése ügyében, melyet egy édesanya kezdeményezett, de történt vizsgálat más szociális intézményi ellátás ügyében is, vagy az oktatási helyzettel, akadálymentesítéssel kapcsolatban is. (Bővebben ITT olvashatnak róla, a jelentések ITT találhatók.)

Az Alapvető Jogok Biztosa mindent hozzá érkező jelzést kivizsgál, bevonja a szakmát és az érdekvédelmet, majd jelentésben írja le, hogy mit tapasztalt és a jelentése végén “Intézkedést” fogalmaz meg az érintett döntéshozó felé annak érdekében, hogy a jogsérelmeket okozó tényt megszüntesse. A legutóbbi vizsgálatról szóló jelentése végén pl. az alábbi Intézkedést fogalmazta meg:

“7. Intézkedéseim

A jelentésemben feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásságok orvoslása, illetve jövőbeni bekövetkezésük lehetőségének a megelőzése érdekében az Ajbt. 31. § (1) bekezdése alapján felkérem a belügyminisztert, hogy a jövőben esedékes intézkedései során fordítson kiemelt figyelmet a magas támogatási szükségletű és emelt biztonsági feltételeket igénylő autista személyek alapvető jogaira, és fontolja meg a szakszerű ellátásuk biztosítása érdekében szükséges komplementer szolgáltatások kiépítését a jelentésben rögzített alapjogi és autizmus specifikus szempontok figyelembevételével.”

Minden intézkedés nagyon fontos jelentőségű jelzés az érintett szakpolitikai döntéshozó felé, de igazi eredmény csak az lehet, ha az intézkedés meg is valósul. 

Miért is fontos a 2023. július 28-án történt szakmai egyeztetés? A jogszabályokba deklarált jogok és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, az érdekvédelmi munkánk, mely során jelezzük a hiányosságokat és javaslatokat teszünk azok feloldására, javítására nem mindig hoznak kellő eredményt, vagy hosszú évek kellenek ahhoz, hogy a családok életében érezhető változások történjenek. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában létrejött a Fogyatékosságügyi Főosztály, és hamarosan feláll egy civilekből álló Tanácsadó Testület is. A Tanácsadó Testület feladata, hogy monitorozza azt, hogy a jogszabályba deklarált jogok érvényesülnek-e, segítse és erősítse a Biztos törekvéseit a rendszerszintű fejlesztések elérésében. 

A szakmai egyeztetésen Dr. Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa, munkatársai, valamint az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjai (köztük az Autisták Országos Szövetségének képviseletében jelenlévő Kővári Edit elnök és dr. Kálozi Mirjam, az AOSZ jogsegély szolgálatában dolgozó jogász) vettek rész. Az érdekvédelmi szervezetek visszajelzést adtak az újonnan felállított Főosztály munkájával, a jövőbeli független mechanizmus működésével kapcsolatban. A szakmai egyeztetés egy intenzívebb, erősebb jövőbeli együttműködés irányába mutató első találkozó volt!

Kővári Edit

elnök