SENPAI DÍJ 2022 – IDÉN IS PÁLYÁZATOT HIRDET AZ AOSZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018-as SENPAI DÍJ

SENPAI DÍJ 2022

A Senpai Díjat 2018-ban egy autista fiatalember, Egle Botond kezdeményezésére alapította meg az Autisták Országos Szövetsége. Létrehozásának célja, hogy figyelmet és elismerést kapjanak olyan személyek és szervezetek, akik alapvető emberi értékeikkel és különleges, kiemelkedő támogatásukkal alapvetően meghatározták egy autista személy további életét. Emberi hozzáállásukkal és önzetlen, őszinte támogatásukkal egy adott időszakában olyan segítséget nyújtottak, mely autista társunk életét hosszú távon pozitívan befolyásolja, hitet és képességeket ad a társadalmi részvételéhez és beilleszkedéséhez.

Ki kaphatja a díjat?

Díjra olyan személyeket/szervezeteket lehet felterjeszteni, akik autista gyermek, vagy felnőtt társunk életének egy időszakában meghatározó szerepet töltöttek be. Különleges, önálló, belső indíttatásból fakadó kiemelkedő támogatást nyújtottak, így alapvetően meghatározták, pozitívan befolyásolták autista társunk további életútját. 

A pályázat az alábbi területekre vonatkozóan nyújtható be:

 • oktatás területén,
 • szociális területen, 
 • foglalkoztatás, modellértékű munkaerőpiaci kezdeményezés területén,
 • tehetséggondozás területén,
 • testnevelés, sport területén.

Ki terjeszthet fel személyt, illetve szervezetet a Senpai Díjra?

Elsősorban autizmusban érintett személy önállóan, vagy közvetlen hozzátartozói útján javasolhat díjazandó személyt, illetve szervezetet.

A pályázaton évente 1 fő természetes személy, valamint egy szervezet díjazható. A díj átadására az Autisták Országos Szövetségének központi irodájában kerül sor, melynek időpontjáról a pályázat elbírálását követően tájékoztatjuk. A díj átadásáról videó és fénykép felvétel készül, melyet online AOSZ szakmai napunkon nyilvánosságra hozunk.

A pályázat benyújtási módja:

A pályázati adatlapot postán, vagy elektronikus úton megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

 • AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

1053 Budapest, Fejér György utca 10. postacímre, 

vagy az

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.11.29.

Döntés a nyertesekről

A díj elnyeréséről az Autisták Országos Szövetségének Elnöksége zárt ülésen dönt. Az elnökség döntését a Szövetség hivatalos kommunikációs csatornáin közzéteszi, ezzel egyidejűleg a pályázók számára tájékoztatást küld a döntésről.

A díj

A pályázaton díjazottak emlékplakettet, valamint hivatalos igazolást kapnak, emellett a Szövetség a díjazottak számára 50-50 ezer forint pénzdíjat is felajánl.

Hogyan nyújtható be a pályázat?

A pályázat az oldal alján található adatlap benyújtásával lehetséges.

Adatvédelmi tájékoztató

A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja, hogy az Adatkezelő a pályázatot benyújtó személy, valamint a Senpai díjra felterjesztett természetes és jogi személyek, mint Érintettek megadott személyes és egyéb adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. 

A Senpai díjra felterjesztett személy/szervezet, valamint a pályázatot benyújtó személy, tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiánya a pályázat érvénytelenségével jár. Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilt nem alkot, az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, azokat a pályázat lezárását követően 30 napon belül megsemmisíti. 

Ezzel egyidejűleg a Senpai díjra felterjesztett személy/szervezet, valamint a pályázatot benyújtó személy hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes nevét, tevékenységi területét és a pályázatban bemutatott jó gyakorlatot az Adatkezelő pályázati kiírásában foglalt céljaival összhangban nyilvánosságra hozza, illetve a nyilvános eredményhirdetés során és azt követően elektronikus kommunikációs csatornáin a Senpai díjat elnyerő személy/szervezet, valamint a pályázatot benyújtó személy képmásával együtt közzétegye. 

Adatkezelői információ

Az adatkezelő adatai:

 • Az adatkezelő neve: Autisták Országos Szövetsége
 • Képviselő: Kővári Edit elnök
 • Székhelye és postacíme: 1053 Budapest, Fejér György u. 10.
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 
 • Nyilvántartási száma: 01-02-0000029
 • E-mail címe: elnok@esoember.hu 
 • Elektronikus kommunikációs felületei: www.aosz.hu, www.facebook.com/minden100, hírlevél  
 • Telefonszáma: +36 1 354 1073

A teljeskörű adatkezelési tájékoztató INNEN érhető el

Pályázati ADATLAP INNEN LETÖLTHETŐ, aláírva beküldendő postai úton vagy elektronikusan.

 • AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

1053 Budapest, Fejér György utca 10. postacímre, 

vagy az

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.11.29.