Senpai Díj 2019 – idén is pályázatot hirdet az AOSZ – a pályáztatás lezárult!

A tavalyi esztendőben Egle Botond autista társunk, az ASD munkacsoport tagja kezdeményezésére Senpai Díj névvel pályázatot hirdetett az Autisták Országos Szövetsége. Az elismerést a 2019. évben ismét meghirdeti az AOSZ, immáron személyek és szervezetek számára is, amelyhez az idei esztendőben nyertesenként 50 ezer forint pénzjutalmat is felajánl a Szövetség.

Frissítve (2019. november 28.): Köszönjük a beérkezett javaslatokat, a pályázatot lezártuk, az Elnökség döntéséről hamarosan beszámolunk!

A díjat autizmusban érintett személyek javaslatára az a személy, illetve szervezet kaphatja meg, amely segítő szándékkal, befogadóan fordul az autista embertársaink felé, segíti és támogatja őket céljaik elérésében.

A pályázati kiírás az alábbiakban olvasható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SENPAI DÍJ 2019

A pályázat célja

A SENPAI DÍJ-at 2018-ban egy autista fiatalember Egle Botond kezdeményezésére alapította meg az Autisták Országos Szövetsége. Létrehozásának célja, hogy figyelmet és elismerést kapjanak olyan személyek és szervezetek, akik alapvető emberi értékeikkel és különleges, kiemelkedő támogatásukkal alapvetően meghatározták egy autista személy további életét. Emberi hozzáállásukkal és önzetlen, őszinte támogatásukkal egy adott időszakában olyan segítséget nyújtottak, mely autista társunk életét hosszú távon pozitívan befolyásolja, hitet és képességeket ad a társadalmi részvételéhez és beilleszkedéséhez.

Ki kaphatja a díjat?

Díjra olyan személyeket lehet felterjeszteni, akik autista gyermek, vagy felnőtt társunk életének egy időszakában meghatározó szerepet töltöttek be. Különleges, önálló, belső indíttatásból fakadó kiemelkedő támogatást nyújtottak, így alapvetően meghatározták, pozitívan befolyásolták autista társunk további életútját.

A pályázat az alábbi területekre vonatkozóan nyújtható be:

  • oktatás,
  • szociális terület,
  • foglalkoztatás, modellértékű munkaerőpiaci kezdeményezés,
  • tehetséggondozás,
  • testnevelés, sport.

Ki terjeszthet fel személyt, illetve szervezetet a Senpai Díjra?

Elsősorban autizmusban érintett személy önállóan, vagy közvetlen hozzátartozói útján. A pályázaton évente 1 fő természetes személy, valamint egy szervezet díjazható. A díj átadására az Autisták Országos Szövetségének évente megrendezésre kerülő szakmai és családi napján kerül sor.

Kit díjazhat a Szövetség?

A pályázaton 1 fő természetes személy, és 1 szervezet kaphat elismerést, amelyről az AOSZ elnöksége dönt.

Döntés a nyertesekről

A díj elnyeréséről az Autisták Országos Szövetségének Elnöksége zárt ülésen dönt. Az elnökség döntését a Szövetség hivatalos kommunikációs csatornáin közzéteszi, ezzel egyidejűleg a pályázók számára tájékoztatást küld a döntésről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a pályázati kiírás adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat és vállalja, hogy nyertes pályázata esetén személyesen, vagy törvényes képviselője útján részt vesz az ünnepélyes díjátadó ünnepségen 2019. december 7-én Budapesten, az AOSZ szakmai és családi napján.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap a letöltés gombra kattintva érhető el: