Reagálás a TopHáz Speciális Otthonban történtekre

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) az alábbi nyílt levelet tette közzé, melyet az alábbi weboldalon is olvashatnak teljes terjedelemben.

A FESZT az AOSZ aktív részvételével kíván részt venni a történtek feltárásában.

“A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) törekszik arra, hogy érdekvédelmi tevékenységét hiteles információkra alapozva, magas szakmai felkészültség mellett, a különböző fogyatékossággal élő személyeket képviselő tagszervezeteinek bevonásával végezze. Fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását célzó intézkedések megvalósítása során az illetékes szaktárcákkal és szociális szolgáltatásokat megvalósító szervezetekkel, intézményekkel együttműködve végezzük tevékenységünket, a FESZT függetlenségének megtartása mellett.

A FESZT részt vesz a TÁRS projekt végrehajtásában, melynek célja, hogy szakmai hátteret biztosítson a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban. Ezen túlmenően 2017-ben az FSZK szerződés keretében megbízást adott a FESZT részére a projektben ellátandó érdekvédelmi tanácsadó feladatok ellátására. E feladatok ellátását segíti az a szakértelem, amellyel a FESZT – tagszervezetein keresztül – rendelkezik a különböző fogyatékossággal élő személyek speciális igényeivel kapcsolatosan.

Az elmúlt napokban az MDAC jelentéséből, a média különböző híreiből, valamint kormányzati állásfoglalásokból, nyilatkozatokból értesültünk a gödi TopHáz Speciális Otthonban élő gyermekkorú és felnőtt fogyatékos személyek ellátásában történt súlyos mulasztásokról.

Az eset tanulságainak levonásához, a fogyatékossággal élő lakók számára legmegfelelőbb rövid és hosszútávú megoldások kidolgozásához feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy a FESZT-et vonják be a TopHáz Speciális Otthonban történtek kivizsgálásába, valamint azoknak a döntéseknek a meghozatalába, amelyek az ott élő fogyatékos lakók sorsára vonatkoznak az intézmény teljeskörű kiváltásáig.
Szervezetünk részvétele a TopHáz Speciális Otthonban történtek kivizsgálásában azért szükséges, hogy megalapozottan tudjuk az intézményekben élő társaink érdekeit képviselni a jelenleg kialakult helyzetben és a teljes kiváltási folyamat során egyaránt. Fontosnak tartjuk ezt annak érdekében is, hogy – tagszervezeteinken keresztül – hitelesen tudjuk tájékoztatni a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat a fejleményekről. Azt gondoljuk, hogy fontos üzenet a fogyatékossággal élő emberek felé, ha a FESZT és tagszervezetei a szakmapolitikai törekvéseket annak képviselőivel, az ellátást megvalósító szereplőkkel közösen végzi.

A FESZT rendkívüli lehetőséget lát abban, hogy a kormány által elindított intézményférőhely kiváltási folyamat eredményeként létrejövő támogatott lakhatásnak és az ezt segítő közösségi szolgáltatásoknak a megteremtésével javulni fog az ápolást, gondozást igénylő fogyatékos emberek életminősége. Ez a munka a TopHázhoz hasonló intézmények megszüntetését teszi lehetővé, de ugyanakkor nagy kihívások elé állítja a szakmát.

A FESZT ebben a munkában ajánl partnerséget, amelynek során csak és kizárólag a nagy intézményekben élő társaink jobb életminőségét, önrendelkező életvitelét, társadalmi integrációját, biztonságát tartjuk szem előtt.

A FESZT tehát részt kíván venni a TopHáz Speciális Otthonban történtek kivizsgálásában, az intézményférőhely kiváltási folyamat teljeskörű monitorozásában, valamint a hasonló esetek előfordulásának megelőzését szolgáló módszerek kidolgozásában.”