Pályázatok az FSZK-nál május hónapban

FSZK Pályázatok 2015. májusban:

AUT2015 Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó
   autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
   – Beadási határidő: 2015. június 12.

CH2015 Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy
   lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
   – Beadási határidő: 2015. június 12.

SZULO2015 Szülősegítő szolgáltatások támogatása
   – Beadási határidő: 2015. június 15.

SKK2015 Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
   – Beadási határidő: 2015. június 22.

 FOF2015 Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos
   szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása
   – Beadási határidő: 2015. június 15.