Pályázati kiírás új irodalmi alkotások létrehozására

A Magyar Művelődési Társaság, a TIT Stúdió Egyesület, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya és a Komárom- Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódóan nyílt pályázatot hirdet fogyatékossággal élő személyek számára új irodalmi alkotások létrehozására.

A pályázatot támogatja a Magyar Írószövetség és a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya.
Szándékaik szerint a Magyar Művelődési Társaság a legjobb pályaműveket saját kiadásában, nyomtatott formában is megjelenteti.

1. A kiíró célja
A pályázatot kiírók e pályázattal is emléket kívánnak állítani az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójának. Fogyatékossággal élő társainktól várnak irodalmi alkotásokat, amelyekben megfogalmazzák érzéseiket, gondolataikat. Mit jelent nekik 2016-ban a magyar forradalom, mit tudnak erről, mennyire érinti, foglalkoztatja őket annak előzménye, következménye népünk életében.
A kiíró célja olyan irodalmi alkotások kiadványban történő megjelentetése, amelyeken keresztül a fiatal nemzedék is minél több ismeretet szerezhet 1956 szellemiségéről.
A pályázatot kiírók célja hogy további lehetőségekkel, elismerésekkel serkentse a fogyatékossággal élők alkotói kedvét.

2. A pályázók köre
Kizárólag természetes személy nyújthat be pályaművet. A pályázat jeligés.
A benyújtott pályaműveken csak egy, az alkotó által választott jelige és születési éve szerepelhet.
Lezárt borítékon a jeligét, benne újra mellékelni kell a jeligét, az alkotó nevét, elérhetőségét. Online pályázásnál külön mellékletben kérjük megadni a jeligét, pályázó nevét, születési évét, címét, elérhetőségét, e-mail címét.

3. A pályázati időszak, a díjazás formája és mértéke
Pályázni lehet novellával – maximum 4 oldal A/4 oldal terjedelemben, valamint verssel, versekkel is, maximum 50 sor terjedelemben.
A beérkezett pályaművekből novella és vers kategóriában összesen 1 első (bruttó 20.000 Ft), 1 második (bruttó 15.000 Ft), 1 harmadik díjat (bruttó 10.000 Ft) adományoznak a kiírók. Ezen túl a Magyar írószövetség, valamint a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya könyvjutalmakat ajánlott fel.

A felhívás kiírója a döntéshozók számára számára fenntartja azt a jogot, hogy több díjat javasolhat, a díjakat megoszthatja, vagy azokat nem adja ki.

A beérkező pályamunkákat a kiírókból összehívott zsűri értékeli.

4. A pályaművek benyújtásának módja, helye és határideje 
• A pályaművek beadási határideje 2016. augusztus 31.
• A pályamunkákat az alábbi módon lehet benyújtani:
> postai úton nyomtatott formában, jeligével ellátva 2 példányban az alábbi címre kérik megküldeni: Magyar Művelődési Társaság 2067 Szárliget, József Attila u. 18.
> Online pályázás esetén a pályaműveket, a mellékletet az mmt98hu@gmail.com címre kérik elküldeni.

Az eredményhirdetésre 2016. októberében kerül sor.