Pályázati felhívás kongresszus részvétel költségeinek térítésére

Tisztelt Pályázók!

A pályázati keretösszeg kimerült, így lezárult a pályázatok beadása.

A kiegészítő bejegyzés dátuma:2016. augusztus 8.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

kongresszusi részvétel költségeinek térítésére

XI Autism-Europe International Congress

 

Az Autisták Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával pályázatot hirdet a XI. Autism-Europe International Congress / XI. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszus magyar résztvevőinek a kiutazásával és részvételével kapcsolatos költségek megtérítésére, 9 millió forint keretösszegben.

A XI Autism-Europe International Congress / XI. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszus 2016 szeptember 16-18. között kerül megrendezésre Edinburgh-ban. A kongresszusról további információk itt találhatóak: http://www.autism.org.uk/professionals/conferences/xi-congress.aspx

A pályázók köre:

 autizmus területén tevékenységet végző szakemberek,
 autizmus területén tevékenységet végző civil szervezetek delegáltjai,
 autista felnőttek.

Elismert költségek:

A költségtérítés keretösszege fejenként maximum 300.000,- Ft lehet.

A költségtérítés utazási-, szállásköltségre, valamint az XI. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszuson történő részvétel regisztrációs díjának kiegyenlítésére használható fel.

Pályázati feltételek:

 Pályázni a

o pályázati adatlap (aláírt, szkennelt),
o motivációs levél (aláírt, szkennelt),
o adatvédelmi nyilatkozat (aláírt, szkennelt),
o delegáló civil szervezet képviselőjének ajánlása (ajánló szervezet képviselője által cégszerűen aláírt, szkennelt)

dokumentumok elektronikus úton történő benyújtásával lehet.

 A pályázónak a motivációs levélben ki kell térnie az alábbiakra (maximum 1 A4 oldal terjedelemben a releváns részek kifejtését kérjük):

o a Kongresszuson való részvétel célja,
o az autizmus tudományterületén végzett szakmai munka vagy
o az autista személyek ellátásában szerzett szakmai tapasztalatai,
o amennyiben részt vett a X. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszuson, ott megszerzett tudását hogyan hasznosította a hazánkban élő autista emberek, családjaik és a velük foglalkozó szakemberek, intézmények érdekében,
o a civil szervezet delegáltjaként pályázó személy esetén az autizmus területén tevékenységet végző civil szervezet rövid bemutatása, vagy honlapjának megjelölése, az abban betöltött szerepének, feladatainak bemutatása, a civil szervezet képviselőjének ajánlása, melyet az ajánló szervezet képviselője cégszerűen aláírt
o milyen módon (képzés, rendezvény, stb), kb. hány ember számára, hogyan fogja átadni, hasznosítani a XI. Autism-Europe International Congress-en megszerzett ismereteket?

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek, akik

 szerepelnek az XI Autism-Europe International Congress előadói között és azt absztrakt benyújtásának befogadásával igazolják (pl. visszaigazoló e-mail)
 angol nyelvtudásukkal a kongresszus előadásain, valamint a kongresszus idején ott töltött időszakban tolmácsolást vállalnak további magyar pályázó szakemberek, szervezeti delegáltak számára.

A pályázati határidő:

A pályázat benyújtása folyamatos a pályázati keretösszeg kimerüléséig.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtására elektronikus úton, a palyazat@esoember.hu címen van lehetőség. A beérkezett pályázatokról minden esetben visszajelzést küldünk. Hiánypótlásra és jogorvoslatra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálása:

Az elbírálás beérkezési sorrendben történik, formai és szakmai ellenőrzés útján. A beérkező pályázatokat az Autisták Országos Szövetsége bírálja el. A formailag és szakmailag helyes pályázatok automatikusan befogadásra kerülnek.

A formai bírálat során ellenőrzésre kerülnek az alábbiak: 

• megfelelő e-mail címre érkezett,
• a pályázat tartalmazza a kitöltött, aláírt és szkennelt adatlapot, motivációs levelet, adatvédelmi nyilatkozatot,
• civil szervezet képviselőjének szkennelt ajánlását, melyet a civil szervezet képviselője aláírt (csak civil szervezet delegáltja esetén).

A szakmai bírálat során ellenőrzésre kerülnek az alábbiak:

• az adatlap megfelelően, releváns információkkal van kitöltve és megfelel a pályázati feltételeknek,
• a motivációs levél kitér a pályázati felhívás „pályázati feltételek” címszava alatt felsorolt szempontokra.

A pályázat eredményének kihirdetése:

A pályázatok eredményéről a pályázókat az Autisták Országos Szövetsége elektronikusan, folyamatosan, a megadott e-mail címen értesíti. A pályázati keretösszeg kimerüléséről az Autisták Országos Szövetsége az érdeklődőket honlapján tájékoztatja.

 

 

Pályázati adatlap azonnal letöltődő word formátumban

Adatvédelmi nyilatkozat letölthető PDF formátumban

A pályázati felhívás ITT olvasható és letölthető pdf formátumban.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 

AOSZ logó névvel_kicsi                                    EMMI logó