Pályázati felhívás Autizmus és nemiség képzés megvalósításában való közreműködésre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ AOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Autizmus és Nemiség képzés helyszíne és megvalósítása – 2022. október 28-29.

.

Az AOSZ 2022. október 28-29-én „Autizmus és Nemiség” képzés megvalósítását tervezi. A képzés helyszínére és a megvalósításban való közreműködésre az AOSZ bármely tagszervezete pályázhat e-mailben. A költségeket az AOSZ finanszírozza. 

.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük beküldeni: 

 1. kitöltött pályázati adatlap és 
 2. motivációs levél 

Kérjük, mindkettőt lássák el hivatalos aláírással és pdf formátumban küldjék meg.

.A motivációs levélben mutassák be a szervezet tevékenységét, fejlődését, eredményeit, ha tagsággal rendelkeznek, adják meg a taglétszámot. Írják meg, hogy eddig milyen képzéseket, milyen körben tudtak megvalósítani, és indokolják meg mostani pályázatukat.

A pályázat benyújtása: felnottkepzes@esoember.hu

Határidő: 2022. július 31.

.

A nyertes pályázót az AOSZ elnöksége választja ki, majd együttműködési megállapodás aláírásával rögzítik a partnerek (partner tagszervezet és az AOSZ) vállalásaikat. 

.

Autizmus és Nemiség – 2 napos minősített képzés a felnőttképzési rendszerben

A képzés legfontosabb jellemzőit jelen felhívásunk melléklete a képzési tájékoztató tartalmazza, további részletekről honlapunkon tájékozódhat.

.

Együttműködési vállalások a partnerek között az  „Autizmus és Nemiség “ képzés szervezése és lebonyolítása:

A helyi partner tagszervezet:

 • saját körében meghirdeti és lebonyolítja a tréninget, fogadja a jelentkezőket
 •  biztosítja minimum 15 fő maximum 20 fő részvételét a képzésen
 • biztosítja a termet és a cateringet mindkét napra a résztvevők számára
 • az AOSZ által előkészített munkafüzeteket és képzési anyagokat elkészíti és átadja a hallgatóknak
 • vállalja a tréning szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, melyet az AOSZ irányításával végez  ( felnőttképzési szerződések megkötése, jelenléti ívek, haladási napló)

Az AOSZ, mint szervező és felnőttképző:

 • biztosítja az előadókat, szerződést köt velük, fizeti a díjazásukat, az útiköltségüket és a szállásdíjukat
 • a partner szervezettel kötött megállapodásnak megfelelően hozzájárul a tagszervezet kiadásaihoz (pl. terembérlet, catering)
 • elkészíti és elektronikusan megküldi a meghirdetéshez szükséges plakátot, jelentkezési lapot, jelenléti ívet, értékelő lapot, haladási naplót
 • előkészíti a felnőttképzési szerződéseket a résztvevőkkel
 • bejelenti a képzést a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben, tanúsítványokat ad ki a képzés végén a résztvevők számára

.

 1. számú melléklet: Pályázati adatlap word és pdf formátumban
 2. Képzési tájékoztató