Pályázati felhívás a Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére

AZ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) pályázatot hirdet tehetséges értelmi fogyatékossággal élő fiatalok számára a
Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
A magyarországi értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése és továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

Az ösztöndíj tartalma:
A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

Pályázók köre: 
Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékos fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ágban, illetve tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal élők csoportjának fejlődéséhez, a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

Pályázat benyújtási határideje 2016. március 30.

Bővebb információk olvashatók és a pályázati dokumentáció letölthető az alábbi weboldalon.