Pályázat a 12. Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson történő részvétel támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Autisták Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával pályázatot ír ki az Autism – Europe 2019. évi, nizzai nemzetközi kongresszusán történő részvétel támogatására.

A pályázók köre: az autizmus területén kimagasló szakmai életúttal és tapasztalattal rendelkező szakértők, akik tudományos és szakmai tevékenységükkel hozzájárulnak a hazai autizmus-ellátás fejlesztéséhez, szakmai műhelyek és jó gyakorlatok létrejöttéhez és terjesztéséhez.

Emellett a pályázaton nyertes személyek vállalják, hogy az AOSZ közreműködése mellett a Kongresszuson megszerzett elméleti és gyakorlati tudást megosztják az autizmusban érintett családokkal, a velük foglalkozó szakemberekkel és a döntéshozókkal.

A pályázat keretösszege: A pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatás összeg 400.000 Ft, a támogatható pályázatok várható száma 10 db.

A pályázat beadásának módja: pályázni a lent leírt dokumentumok benyújtásával, kizárólag a pályázati felhívásban rögzített módon lehetséges, a beadott pályázatokról a Szövetség Elnöksége dönt.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. augusztus 26.

Az AOSZ csak abban az esetben köti meg a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés már megkötésre kerül.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.