Őszi képzések – A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít

Az alábbi témakörökben indít képzéseket a KézenFogva Alapítvány:

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

A képzés célja:

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

A képzés engedélyszáma: T-05-072/2015

Továbbképzési pontérték: 45 pont

Időtartam: 45 óra (4 nap +10 óra otthoni munka)

Képzési díj: 28.000 Ft

A képzés időpontjai: 2017. október 27, november 2-3, november 8.

Jelentkezési határidő: 2017. október 6.

Felhívás

 

Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja

A képzés célja:

A Könnyen Érthető Kommunikáció technikájának elsajátítása igen széles körben hasznosítható. A módszer segítségével az értelmileg sérült, az olvasási nehézségekkel küzdő, valamint a nyelvi zavarokkal küzdő emberek számára is könnyebben adhatók át a szükséges információk, így jobb minőségűek lehetnek a szociális szolgáltatások.

A képzés engedélyszáma: T-05-070/2015

Továbbképzési pontérték: 30 pont

Időtartam: 30 óra (4 nap)

Képzési díj: 27.000 Ft
A képzés időpontjai: 2017. november 13-16.

Jelentkezési határidő: 2017. október 16.

Felhívás

 

Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő továbbképzés

A képzés célja:

Az európai szociális szakmai sztenderdekhez illeszkedő elméleti, gyakorlati tudás átadása a BESCLO tudáskimenet kompetencia elvárásaira építve.A program a Közös tudásalap létrehozása a szociális gondozás területén az Európai Gondozási Tanúsítvány segítségével elnevezésű nemzetközi projekt keretében kidolgozott, a szociális ellátási ágazatban Európa szerte elfogadottnak, illetve elvárhatónak tartott szakmai elvárásokra épít. Ezek olyan tudások, amelyek egy része a különböző szintű hazai szociális alapképzéseknek is részét képezik..

A képzés engedélyszáma: T-05-075/2014

Továbbképzési pontérték: 30 pont

Időtartam: 30 óra (3 nap)

Képzési díj: 33.000 Ft

A képzés időpontjai: 2017. november 9-10, november 24.

Jelentkezési határidő: 2017. október 16.

Felhívás

 

Kapcsolati és szakmai fejlődést támogató mentori munkára felkészítő képzés az európai közös alapértékek alapján

A képzés célja:

Felkészítés a szociális ágazat dolgozóinak támogatására, mentorálására, közös európai szakmai sztenderdek alapján.

A képzés engedélyszáma: T-05-011/2016

Továbbképzési pontérték: 35 pont

Időtartam: 30 óra (3 nap)

Képzési díj: 60.000 Ft

A képzés időpontjai: 2017. november 17, 23, 30.

Jelentkezési határidő: 2017. október 16.

Felhívás

 

A képzések helyszíne:

KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadják.

További információ:

Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

vagy megújult honlapjukon: www.kezenfogva.hu/kepzes