Összefoglaló a FESZT, az intézményi férőhely-kiváltásban vállalt feladatairól

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa több mint egy éve intenzíven bekapcsolódott a kiváltási folyamatokba. Meggyőződésük, hogy a kiváltásban érintett fogyatékossággal élő társaink érdekeit az szolgálja, hogy minden lehetőséget megragadjon a kiváltási folyamat előmozdítása, CRPD szerinti megvalósulása érdekében. Ennek érdekében együttműködéseket alakítottak ki, kiépítették a monitoring rendszerét, elősegítették a folyamat kulcsszereplőinek együttműködését (szak-államtitkárság, fenntartó, támogató projekt, érdekvédelem, társszakma), ahogyan az EU irányelveket összefoglaló dokumentum is megfogalmazza iránymutatásként.

A FESZT munkacsoportot jelölt ki a feladatok ellátására, mely az alábbi tevékenységeket végezte:

FSZK TÁRS projekt

 • A szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása érdekében indított TÁRS projekt tevékenységében. A TÁRS projektben tárgyalások útján kialakított együttműködési keretek között megismerhetik és véleményezhetik a munkaanyagokat, érdekvédelmi fórum keretében az észrevételeket megvitathatják.
  Az együttműködés hatalmas emberi erőforrásokat igényel, mert a projekt hatalmas feladatot ölel fel, intenzíven, olykor csúszásokkal zajlik. Átlátása, a rendszeres részvétel, egyeztetés, szakértők bevonása a véleményezésbe olyan mértékű feladat, melyet a FESZT önerőből nem tud maradéktalanul ellátni.
  Az érdekvédelmi feladat ellátására a FESZT nem kap anyagi támogatást.
 • TÁRS projekttel megbízási szerződést kötött az Érdekvédelmi Tanácsadás szolgáltatásra 60.960.000 Ft összeggel (2018. március 31-ig a FESZT 11.947.760 Ft értékben nyújtott be beszámolót az általa elvégzett tevékenységről, melyből 8.680.560 Ft került kifizetésre.) A megbízás tárgya: érdekvédelmi tanácsadói tevékenység ellátása, mely magában foglalja a képzés kidolgozását és lebonyolítását is. Az eddig elvégzett tevékenységek:
  • előzetes felmérések, intézménylátogatások, a korábbi tanácsadókkal és a szervezetek képviselőivel történő egyeztetések alapján a modell kidolgozása,
  • előkészítésre, kidolgozásra, minősítésre és megvalósításra került a képzés,
  • előkészítést követően megkötésre kerültek a szerződések az érdekvédelmi tanácsadókkal,
  • kidolgozásra került az Érdekvédelmi Tanácsadói kézikönyv,
  • kialakításra került a felmérés, folyamattervezés és beszámoló excel felülete,
  • fentiek elfogadásra és kifizetésre kerültek a TÁRS projekt részéről,
  • az erőforrásokhoz illeszkedő munkaterv és kalkulációt készült a szolgáltatás biztonságos működtetéséhez, melynek alapján már pontosan tervezhetőek voltak a költségek, melyek nem elegendőek a tanácsadás szolgáltatás nyújtására.

A képzett érdekvédelmi tanácsadók már negyedik hónapja dolgoznak a kiváltásra kerülő intézményekben. Elkészítették a felmérést az ott élő lakókkal és az ott dolgozókkal. A felmérés azt vizsgálja, hogy jelenleg a CRPD-ben foglalt jogok érvényesülését mi gátolja, feltárja azokat a körülményeket, ami miatt a jogok nem érvényesülnek. A fejlesztési folyamatot támogató tervet készít azokról a feladatokról, melyek a fogyatékossággal élő emberek jogainak érvényesülését elősegítik, azokhoz elvezet. Az érdekvédelmi tanácsadók az első körben pályázó intézményeket nem tudták teljesen lefedni a lemorzsolódás miatt.
A szolgáltatás alulfinanszírozott és a finanszírozásra irányuló jogviszony nem biztosítja a független érdekvédelmi tevékenységet. Ugyanakkor a FESZT önerőből egy ekkora feladatot nem tud ellátni.

 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a FESZT többszörös egyeztetést követően együttműködési megállapodást írt alá. Az együttműködés eredményeként az ellátórendszerben és a megvalósítás során felmerülő érdekvédelmi szempontú hiányosságok és problémák a fenntartó számára is láthatóvá váltak. A FESZT és a fenntartó kölcsönösen tudja jelezni az észrevételeit és a felmerülő nehézségeit egymás felé.
  A fenntartó legtöbbször a speciális szükségletű célcsoportok esetében kér segítséget: halmozott fogyatékossággal élő személyek, súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek, súlyos intellektuális sérülés, súlyos viselkedésproblémák és autizmussal élő személyek ellátása, kiváltása esetében.
  A FESZT az együttműködésért nem kap finanszírozást.
 • Szakmai Konzultációs Testület munkájában 1 fő részvétele. A delegált személy a meghirdetett napirendi pontok tekintetében képviseli a FESZT álláspontját.
 • Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületben a FESZT 1 fő delegált személyével vesz részt.
  A testület tevékenysége eddig kizárólag a benyújtott pályázatok szakmai terveinek véleményezésére irányult.  
 • Országos Fogyatékosságügyi Tanács munkájában a FESZT tagszervezetei saját jogon delegált tagjai útján vesznek részt.
 • A FESZT a szak-államtitkárság és a fogyatékosságügyért felelős vezetőivel, a TÁRS projektet megvalósító háttérintézmény és a projekt vezetőivel, valamint a fenntartó vezetőivel 2 alkalommal, nem formális keretek között egyeztetett a széleskörű munkájának eredményeként összefoglalt stratégiai szintű észrevételeiről.
  A közös leülések rámutattak az alábbi feladatokra: problématérkép készítésének, GANTT készítésének a szükségessége, fenntarhatóság kérdésének megoldása.

A FESZT a több mint 1 éves intenzív munkája nyomán, kiváltásban érintett szereplők megkérdezésével széles körben felmérte a felmerülő problémákat, megoldásra váró feladatokat, melyből részletes problématérképet készített.

forrás: feszt.eu