Az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) ezzel foglalkozó programirodája, a Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával c. (TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001 azonosítószámú) kiemelt projekt megvalósítására alakult meg.

A projekt az autizmussal élő emberek életminőségének javítását hivatott szolgálni és nyolc részcélhoz kapcsolódó komplex szakmai tevékenységekből épül fel.

A projekt során, a szakmai tevékenységek eredményeként kialakul egy országos lefedettségű autizmus szempontú információs- és szolgáltatási követelményrendszer, valamint a követelményrendszer szerint működő bázisintézmény-hálózat.

Ezzel párhuzamosan összehangolt formában képzések valósulnak meg az autizmussal élő emberek és hozzátartozóik számára, valamint a szakterület fejlesztése érdekében tevékenykedő szakemberek részére.

FSZK Nonprofit Kft. a projektben megvalósuló képzéseit és aktuális felhívásait a szervezet honlapján közzé teszi, ezért javasolt a honlap folyamatos figyelemmel kísérése. Ezen kívül, itt is elolvashatják. 

Ezekre az elemekre építve – a program végső produktumaként- létrejön az Országos Autizmus Koordinációs Központ (OAKK).

A program kezdete: 2013. február 1.
A program zárása: 2015. április 30.

 

Az FSZK honlapján – ezen belül is a Nyolc Pont Projektiroda lát el mindenkit további információkkal – olvasható bővebben az eseményekről, és a munkatársakról.

Facebook oldalukon is folyamatosan megosztják az új híreket.

 

Várható programok:

„Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató programok” megvalósítása
A program keretében a bevont autizmussal élő gyermekek, fiatalok, felnőttek felmérései és az ezt követő tervezések lezajlottak. Január 31-én megrendezésre kerül az első Hálózati nap, autizmus szempontú tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek témában.

 

Előkészítés alatt álló képzések:

Az „Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban” című hagyományos képzés akkreditációja sikeres volt, a pécsi helyszínű képzés felhívása megjelent 2015. január 9-én. Az oktatás 2015. február 20-21. és március 5-6. napokon fog megvalósulni.
A miskolci helyszínű képzés felhívása január-februárban várható.
A „Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés” című hagyományos képzés akkreditációja sikeres volt. A képzés felhívása januárban jelenik meg, az időpontok egyeztetése zajlik.
 
Az „Autizmus-specifikus mentorszülő képzés” akkreditációja szintén sikeres volt, a felhívás kidolgozás alatt van, várhatóan január-februárban megjelenik. 2015 tavaszára várható a képzés megvalósítása.
Az „Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása” című 30 órás akkreditált budapesti képzés felhívása 2015. január 16-án megjelent, a képzés március 2-3-4-5-én valósul meg.
Képzéseikre várják jelentkezéseket!

 

Folyamatban lévő képzések:

2015. január 6-án elindult az Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató képzés. A képzés első napját Gruiz Katalin, a témában gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakértő tartotta. Előadásának központi témája az egyénre szabott, személyközpontú, rugalmas támogatás megvalósítása fogyatékossággal élő személyek részére. Január 7-én folytatódott a képzés amelyen szociális területen dolgozó szakemberek vesznek részt. Autizmus alapismeretekről és autizmus-specifikus felmérésekről esett szó, Farkas Gyöngyi gyógypedagógus, témavezető előadásában, majd Német-Mikes Andrea beszélt az autizmus-specifikus szükségletfelmérésről. A képzés január 20 és 21-én folytatódik, amelynek témái az egyénre szabott tervezés és támogatott döntéshozatal.

 

Rövid kronológia (legfelül a legutóbbi eseményeket láthatják):

Székesfehérváron várhatóan 2015. január 31-én ér véget az „Autizmus – specifikus ismeretek a köznevelésben” című képzés.

2015. január 6-án elindult az Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató képzés.

Az „Autizmus – specifikus ismeretek a köznevelésben” című képzés Nyíregyházán lezárult. A pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, 60 órás képzés nyíregyházi résztvevői megkapták a tanúsítványokat. Az oktatás során a résztvevők olyan autizmus specifikus ismeretekre tehettek szert, amit a tanulókkal végzett, mindennapi munkájukban eredményesen használhatnak: többek között az autizmus szempontú akadálymentesítésről, és a protetikus környezet kialakításának szempontjairól tanulhattak. A képzésben zajló szemléletformálás eredményeként a szakemberek az autizmussal élő személy igényeire, szükségleteire fókuszáló beavatkozásokra lesznek képesek. 

Az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai fejlesztésben” című, budapesti képzés is befejeződött. A résztvevők záró dolgozataikat határidőre beküldték, jelenleg zajlik az értékelés. A nagy érdeklődésre való tekintettel, tavasszal ezt a képzést újra meghirdetik.

A 2014. decemberben lezárult a hálózatépítő programnapok sorozata, melyen a résztvevők többek között visszajelzést adtak a bázisintézményi akciók megvalósításáról. A tapasztalatok megosztása mellett az intézményközi és a szakemberek közötti kapcsolatok további építésének lehetőségeiről is szó esett. A találkozón a tréner főként a jövőbeni folytatást, és annak lehetséges kereteit helyezte a fókuszba. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az OAKK (Országos Autizmus Koordinációs Központ) egyik fontos feladata lesz a már kialakult szakmai kapcsolatok és együttműködések továbbfejlesztése.

2014. novemberben lezárult  a 220 órás Autizmus-specifikus szakértőképzés. December 13-án az FSZK Pap Károly termében a képzési követelményeket 36 sikeresen teljesítő hallgató vehette át tanúsítványát a projektgazda ügyvezetőjétől.
Ezt követően a projekt eredményeként létrehozandó Országos Autizmus Koordinációs Központ (OAKK) tervéről adott tájékoztatást a munkacsoport szakterületi koordinátora. A projektvezető a képzés résztvevőit a projektidőszak hátralevő részében összetartó tanácsadó hálózati feladatokról, lehetőségeiről beszélt. Január 15-ig várják a szakértőképzésen végzettek jelentkezését a június végéig zajló tanácsadói együttműködésre.

2014. november 30-án lezárult az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai felismerésben” című, debreceni helyszínen zajló képzés.  A teszt sikeres teljesítése után 14 fő (pszichiáter, pszichológus védőnő) kapott tanúsítványt.

2014. november 28-án megrendezésre került az „Akciókutatás az intézményi gyakorlatfejlesztés érdekében” című konferencia. Az esemény lehetőséget adott a bázisintézményi gyakorlatfejlesztés során az intézmények által létrehozott akciók bemutatására.

2014. november 25-26-án megvalósult a “CAT-KIT Kognitív-érzelmi tréning” használatára vonatkozó angol nyelvű képzés, melyben a projekt öt autizmus-szakértője vesz részt. A trénerek az itt elsajátított ismereteket 2015 elején adják át 300 intézményi szakembernek. A képzés Annette Moller Nielsen és Lis Mogensen dán trénerek vezetése mellett zajlott.

2014. október 20-tól megtartott ADOS képzés célja, hogy az autizmust érintő alapvető ismeretekkel és klinikai gyakorlattal rendelkező résztvevők (pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok) elsajátítsák a kutatási és klinikai munkában leggyakrabban alkalmazott standardizált diagnosztikus eszközök használatát. A tréning november 30-án zárult.

2014. október 8-10. Dr. Peter Vermeulen belga autizmus szakértő a Nyolc Pont projekt meghívására érkezett hazánkba. A Károlyi-Csekonics Rezidencián megrendezésre került háromnapos előadás-sorozatában (október 8-10) rendhagyó megközelítésben foglalkozott az autizmusra jellemző gondolkodásmód megértésének fontosságával, kiemelve a kontextus, mint környezet, valamint az énkép meghatározó szerepét. Fontos hozadéka az előadássorozatnak a több mint 650 főnyi hallgatóság szemléletformálása, amit az autizmussal élő felnőttek képzésében, támogatásában és a szülősegítésben több évtizedes személyes tapasztalatú Dr. Peter Vermeulen egyéni, pozitívumokat kiemelő megközelítésével és humorával tett egyénivé.

2014. szeptember 16.-án és 25.-én a jövő autizmus szakemberei, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar másod, – és negyedéves hallgatói, számára tartott előadást Mahlerné Köfner Anikó szakmai vezető. A kétszer két tanóra keretében az autizmus spektrum pedagógia szakirányos hallgatók áttekintést kaptak az autizmus történetéről, hazai, illetve külföldi szakértőiről, és megismerkedtek a projekt célkitűzéseivel, elért eredményeivel, valamint a már elkészült eszközök is bemutatásra kerültek.

2014. szeptember 23.-án és 24.-én az ADI-R képzés már az FSZK épületében folytatódott, ahol a  szakemberek Fiona Miller és Jennifer Endre Olson előadók vezetésével többek között, az interjú felvételével, kódolásával és az ADI-R algoritmussal foglalkoztak. A résztvevők a tesztfelvétel és a kódolás gyakorlása mellett, az ADI-R differenciál diagnózisban betöltött szerepéről hallhattak előadást.

2014. szeptember 22.-én a Nyolc Pont projekt keretében megvalósult az ADI-R képzés nyílt napja. A meghívott előadók Jennifer Endre Olson Psy.D. a chicago-i Center for Psychological Services-től (képesített ADI-R tréner, klinikai szakpszichológus) és Fiona Miller, Ph.D. a Michigani Egyetem munkatársa (klinikai szakpszichológus és képesített ADI-R, ADOS-2 tréner) voltak. A szakemberek ismertették az ADI-R alapjait, majd az előadást követően élő interjút vettek fel egy önként vállalkozó érintett szülővel, melyet az interjú kódolósa követett, a hallgatóság részvétele mellett. Az eseménynek az illusztris Károlyi-Csekonics Rezidencia adott otthont.

2014. szeptember 5. és 6. ADI-R/ ADOS képzés indulása

Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek részéről az egyik leginkább várt képzés az ADI-R (Autizmus Diagnosztikus Interjú) és az ADOS (Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma) autizmus-diagnosztikai eszközök alkalmazását biztosító képzés. A két képzés közös nyitó modulját két napra lebontva, 2014. szeptember 5-én és 6-án tartották meg az FSZK épületében. A képzésen a felnőttkori pszichiátriai ellátás intézményeiben diagnosztikai tevékenységet végző szakorvosok és klinikai szakpszichológusok vettnek részt.

2014. augusztus 29. és szeptember 5. Hálózatépítő programnapok

A Nyolc Pont Projektben résztvevő Bázisintézmények szakmai és térségi együttműködési kapcsolatainak fejlesztését támogató műhelymunka programok valósultak meg 2014. augusztus 29-én és szeptember 5-én. A tréner vezetésével támogatott közös munka lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatcserére és a hálózati együttműködés fejlesztésére az ellátórendszer különböző intézményeiből érkező szakemberei számára.

2014. augusztus 11-18. A Nyolc Pont a Szigeten

A Sziget Fesztivál eddigi történetének legtöbb látogatóját számlálta idén az augusztus 11-18-ig tartó rendezvényén, amelyen az FSZK Nonprofit Kft is megjelent az Ability Park interaktív élményparkjában. Tette ezt azért, mert nagyon fontosnak tartja az aktív részvételt a fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi szemléletformálás folyamatában.
Az érdeklődők a TÁMOP 5.4.11 „Nyolc Pont” kiemelt projektben fejlesztett szemléletformálást segítő játékokon keresztül ismerkedhettek meg az autizmussal élő személyek kommunikációs sajátosságaival, valamint készségeivel és képességeivel. A szigetlakók körében legkedveltebbek a szó szerint értelmezett közmondások lerajzolása és a megfigyelőkészségen alapuló játékok voltak.

A Nyolc Pont projektben 2014. június 23-án megrendezésre került az 2. Társkutató programnap. A rendezvényen a bázisintézmények társkutatói és az intézmények gyakorlatfejlesztését segítő támogatókutatók és autizmus-specifikus szakértők vettek részt.

2014. május 22-én a Nyolc Pont projekt vendége volt Uta Frith professzor, a londoni University College kutatója. A szakmai program keretében a résztvevők megtekintették a BBC Horizon Documentary sorozat „Living with autism” című filmjét, amely egyben ismertette a professzor asszony munkásságát is. Ezután interaktív szakmai beszélgetésre került sor a projektet megvalósító autizmus szakértőkkel és a szakértőképzés résztvevőivel. Az autizmus alapvető jellemzői kapcsán Uta Frith professor elmondta, hogy azok a különböző országokban  megegyeznek és kiemelte, hogy nem a környezet, nem a kultúra hozza létre az autizmust. Olyan jelenségről van szó, amely a többes oki tényezők alapján rendkívül jellemző tüneteket eredményez. Mint mondta, az emberi genomban jelenlévő kockázati tényezők összeadódhatnak, illetve az ezt megakadályozni képes védelmi mechanizmusok genetikai örökségünk részeként közösek bennünk. Hangsúlyozta, hogy az autizmus az emberi létezés része. Rendkívül fontos, hogy tudatában legyünk, ez mindnyájunkat összeköt és az autizmus okozta viselkedéses jellemzők ugyanazok a világ bármely pontján.

Ö.T.V.E.N

A Nyolc Pont Projekt keretében az Autizmus Világnapjára elkészült az Ö.T.V.E.N (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című tanári kézkönyv, amely autizmussal élők önállósága és egészségnevelése területén segíti a szakemberek munkáját.

2014. áprilisának első hetében az Autizmus Világnapja alkalmából rendezett „Ragyogj kékben” nemzetközi eseménysorozathoz hazánkban is számos település csatlakozott. A projektiroda munkatársai a fővárosban, valamint Székesfehérváron, Vecsésen, Gyöngyösön is képviselték az autizmus ügyét és bemutatták a projektet az érdeklődőknek.

2014. március 28-án elindult az Autizmus – specifikus szakértőképzés.

2014 márciusától az FSZK Nonprofit Kft. hat hónapos konzultációs szerződést írt alá alá a brit National Autistic Society-vel (a brit autisták szövetsége, szakmai és érdekvédelmi szervezet, továbbiakban NAS). A NAS vezetésével, személy szerint Carol Povey-val történő egyeztetés után a NAS Aimee Chou-t jelölte ki a szakértői konzultációra.

Bázisintézmények gyakorlatának fejlesztése 

A hazai ellátórendszer 27 intézményében megtörtént az autizmus-specifikus szakmai gyakorlat helyzetfelmérése, a fejlesztés tervezése és befejeződtek a fejlesztés első tevékenységei is. A fejlesztő munka kiterjedt többek között az autizmus szempontú támogató környezet feltételeinek kialakítására, a szülők bevonására és szakmai módszertani területekre is. A megszerzett tapasztalatokat az intézményekben dolgozó szakemberek és a fejlesztést támogató szakértők feldolgozzák és felhasználják a további fejlesztések megvalósításához. 

Az intézmények gyakorlatának fejlesztését segítik az intézmények tapasztalatcseréi és a szakértők által vezetett gyakorlat központú műhelymunkák is.

2014. márciusában a bázisintézményi látogatásokat követően az autizmus-specifikus intézményi gyakorlat fejlesztése országosan 27 intézményben kezdődött meg. A követelményrendszer alapján történt fejlesztéshez a projekt az intézményben dolgozóknak szakemberképzést, anyagi forrást és szakértőket biztosít.

2014. február 22-én a bázisintézmények szakembereinek részvételével 60 órás autizmus specifikus követelményrendszerek intézményi alkalmazására felkészítő akkreditált képzés vette kezdetét.

2014. február elején elkezdődtek a bázisintézményi látogatások. Az intézménylátogatások elsődleges célja a jó együttműködés és a közös munka megalapozása.

2014. január végére elkészültek az autizmus specifikus szakterületi és horizontális követelményrendszerek.

A projektiroda munkatársai 2014 januárjában tartották a bázisintézményi alprogram tájékoztató napját az FSZK Nonprofit Kft.-ben.

2013 novemberében a projekt szakmai megvalósítása 25 szakember bevonásával folytatódik, akik autizmus szakértők, valamint az egészségügy, a köznevelés, a szociális ellátás területeiről érkeztek, továbbá kutatásvezető szakértők.

 

Kedves Szülőtársak!

A Nyolc Pont Projektben kialakításra kerül egy átfogó Országos Autizmus Információs Rendszer. Kérjük sorolják fel miről olvasnának szívesen benne!