Mobil applikáció-fejlesztésre pályázik az AOSZ

Az Autisták Országos Szövetsége üdvözli a fogyatékossággal élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférését megkönnyítő, infokommunikációs alapú akadálymentesítés fejlesztésére meghirdetett pályázati felhívást, amelyet Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára jelentett be a május 12-én Budapesten megtartott sajtótájékoztatón.

Az AOSZ az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjával közös konzorciumban egy mobil applikáció kifejlesztését és üzemeltetését célzó pályázatot tervez benyújtani.
A konstrukció célja olyan XXI. századi szolgáltatás ki- vagy továbbfejlesztése, amelyek az informatikai és infokommunikációs technológia eszközeivel a szükséges élőerő minimalizálásával, személyes jelenlétet nem igénylő módon képes a fogyatékossággal élők helyzetét, integrációját, önálló életviteli lehetőségeit javítani. E célokkal összhangban – és az eddigi, hasonló fejlesztés eredményeire építve – konzorciumunk az AutiCard applikáció továbbfejlesztését és fenntartható működtetését tervezi. A szolgáltatásfejlesztésen túl a projekt lehetőséget ad a felhasználók és segítők – applikáció használati – felkészítésére, mentorálására és a fejlesztés eredményeinek népszerűsítésére, az új szolgáltatás megismertetését célzó rendezvények szervezésére.

A három éves időtartamú projekt végére a következőket szeretnénk elérni: 1 kifejlesztett mobil applikáció, 3 képzési anyag és minimálisan 300 fő felhasználó.
Annak érdekében, hogy az autizmussal élők vizuális támogatását segítendő alkalmazás minél inkább hozzájáruljon a valós igények kiszolgálására, az projektfejlesztés szakaszában szükségletfelmérést végzünk egy kérdőív formájában. Reményeink szerint, minél több autizmusban érintett személy, illetve családtagjai aktív támogatására számíthatunk terveink megvalósításában, amelynek eredményeképpen hosszútávon segíteni tudjuk az autisták önálló életvitelét és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.