Megjelent CIVIL KÖZLÖNY 2019/1. száma benne a módosult egyesületi és alapítványi státusz-jogszabályokkal

Az Egyesületek és Alapítványok Jogi Értesítője (CIVIL KÖZLÖNY) most megjelent 2019. évi 1. számában a “Civil státusz-jogszabályok” című összeállításban – 2019. március 1. napján hatályosszöveggel megtalálható a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre, egyesületre, alapítványra vonatkozó fejezetei; a Civil Törvén(egyesülési jog, civil szervezetműködése és gazdálkodása, közhasznúság, végelszámolás, megszűnés) szabályai, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény; valamint a külföldről támogatott civil szervezetre vonatkozó jogszabály. 

A CIVIL KÖZLÖNY egy évben négyszer, negyedévente, elektronikus formátumban(.pdf) megjelenő civil nonprofit jogi folyóirat. A 2019. évi Civil Közlönyök tartalma:

2019/1. szám,március: CIVIL ALAPJOGSZABÁLYOK – STÁTUSZ,MŰKÖDÉS (Ptk-kivonat, Civil Törvény,közhasznúság, végelszámolás, bírósági nyilvántartás jogszabályai,külföldről támogatott civil szervezet)

2019/2. szám, május: CIVIL ERŐFORRÁSOK JOGI SZABÁLYOZÁSA

(Önkéntesség jogi keretei, Nemzeti Együttműködési Alap,Közpénztámogatások államháztartási jogszabályai, Pályázati keretjogszabályok, Adománygyűjtés,Civil Információs Rendszer) 

2019/3. szám, októberben: CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS JOGI ESZKÖZEI

(Népszavazás, Aláírásgyűjtés, Demonstráció, Jogszabály-tervezetek véleményezése, Közérdekű adatigénylés) + CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI (Személyes adatok védelme, adatkezelő kötelezettségei, adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi incidensek és jogorvoslat, ügyféladatok kezelése, közérdekű adatok megismerhetősége és közzététele, adatvédelmi felelős, adatvédelmi hatóság.)

2019/4. szám, 2020. januárban: CIVIL ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS MENTESSÉGEK, SZJA 1 %, CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, SZÁMVITELE ÉS KÖNYVVEZETÉSE

(Civil Adókedvezmények 2020. évi Táblázata; A civil szervezetek gazdálkodásának, adózásának és működésüknek pénzügyi, számviteli kereteit tartalmazó jogszabályok, mára január 1-jei, általában tovább módosuló jogszabályok ismeretében.)

A CIVIL KÖZLÖNY 2019. évfolyam 4 számának együttes előfizetési díja változatlanul 4.000,-Ft + ÁFA.

A CIVIL KÖZLÖNY megrendelhető írásban, bármely elektronikus módon:

Honlapon: www.jogismeret.hu / Kiadványok / Civil Közlöny

E-mailen: info@jogismeret.hu