2021. november 1-jétől a Kormány újabb járványügyi intézkedést vezetett be: a tömegközlekedés során kötelezővé tette a maszkviselést.

Az autizmus spektrumzavarral élő személy továbbra is mentesülhet a maszk viselése alól a Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete értelmében. Az autizmus spektrumzavar tényét igazolni kell! Az igazolás módja, hogy az „autizmus spektrumzavarral élő személy a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal rendelkezik. (Kérjük a rendelet egészét tekintse meg az oldal alján!)

Az autizmus spektrum zavar igazolására az Autisták Országos Szövetsége által kiállított AOSZ kártya szolgál:

Az AOSZ kártya az autizmusban érintett személy igazolványa.

HOGYAN LEHET AOSZ KÁRTYÁT IGÉNYELNI?

Az AOSZ kártya igénylésének folyamatát a járványhelyzetre való tekintettel egyszerűsítettük.

Mi kell az AOSZ kártya igényléséhez?

 1. Ha Ön saját magának, vagy családtagjának AOSZ kártyát szeretne igényelni, akkor keresse elő a diagnózis tényét bizonyító orvosi szakvéleményt, amelyet be kell mutatnia.
 2. Töltse le weboldalunkról az igénylőlapot, töltse ki.

(Olvassa el a Személyes adatkezelési tájékoztatót – ezt nem kell beküldeni)

Hogyan zajlik az ügyintézés?

Személyes ügyfélfogadás az Autisták Országos Szövetsége irodájában:

Minden pénteken 8.30-14.30 között, az aoszkartya@esoember.hu címen előre leegyeztetett időpontban van lehetőség. Az igénylőnek a helyszínen be kell mutatnia a diagnózis tényét igazoló orvosi dokumentumot és le kell adni az aláírt igénylőlapot. Az AOSZ kártyát a helyszínen elkészítjük és átadjuk.

Kérjük, hogy ügyintézéshez egyedül érkezzenek. A személyes ügyintézés során kérjük a járványügyi szabályok betartását: viseljenek maszkot, tartsanak távolságot és érkezéskor a kihelyezett fertőtlenítő berendezésnél fertőtlenítsék le kezüket.

On-line ügyintézés az Autisták Országos Szövetsége budapesti irodájában dolgozó kollégák segítségével:

 • töltse ki, írja alá és szkennelje be az igénylőlapot,
 • válasszon az alábbi, on-line ügyfélfogadási időszakból egy olyan időpontot, amikor videohívást (google meet, vagy skype) tud bonyolítani (hétfő-csütörtök 9.00 – 12.00, vagy 13.30 – 16.30),
 • írja meg az aoszkartyaigenyles@gmail.com címe a kiválasztott időpontot és ugyanebben az e-mailben küldje meg a kitöltött igénylőlapot (KIZÁRÓLAG az igénylőlapot küldje, a diagnózist kérjük ne csatolja mellé!)
 • kollégánk minden esetben válasz e-mailben tájékoztatja Önt a teendőkről, ezért kérjük, hogy figyelje levelezését,
 • ebben az esetben az AOSZ kártyát 2-4 napon belül postázzuk.

AOSZ Info-Pont irodák közreműködésével történő lehetőség:

 • Válassza ki az Önhöz legközelebb eső vidéki AOSZ Info-Pont irodánkat http://aosz.hu/aoszinfopontok/,
 • előre egyeztetett időpontban vigye be a diagnózis tényét igazoló orvosi dokumentumot és a kitöltött igénylőlapot,
 • kollégánk az igénylőlapon igazolja az autizmus tényét,
 • a kitöltött, aláírt és igazolással hitelesen ellátott igénylőlapot jutassa el az AOSZ irodájába postán (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.).
 • a beérkezést követően az AOSZ kártyát 2-4 napon postázzuk.

Autizmusban érintett társainkat, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket arra kérjük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy autista gyermekeink, társaink megtanulják, megszokják a maszk viselését, tegyünk meg mindent, hogy megóvjuk őket és a környezetüket a koronavírus fertőzéstől. Az Autisták Országos Szövetsége azon dolgozik, hogy továbbra is támogatást nyújtson ehhez a családoknak.

A Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 2. §-sal egészül ki:

„2. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során,

b) a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy

a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított

aa) tagsági igazolvánnyal,

ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal,

b) orvosi igazolással igazolhatja állapotát.

(3) Nem köteles a tömegközlekedési eszköz vezetője maszkot viselni a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású vezetőfülkéjében történő munkavégzés során.

(4) Az (1) bekezdés esetében az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben, illetve a területen tartózkodók a maszkot az (1) bekezdésben meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

(5) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az (1) bekezdésben meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával.

(6) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli az (1) bekezdésben meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

a) az utazásból kizárni,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és

c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b) pontja esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”

2. § Az R.

a) 22. § (2) bekezdésében az „alapján a 6. §” szövegrész helyébe az „alapján a 2. § (4)–(7) bekezdése,

a 6. §” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 6/B. §” szövegrész helyébe az „a 2. § (1) bekezdése, a 6/B. §” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A rendeletmódosítás előzményei.