2020. november 20-tól az autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles a maszk viselésére.

Az autista személyek mentességét az 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete biztosítja.

A kivétel szabály alkalmazásához az autizmus tényét igazolni kell. Az autizmus spektrum zavar igazolására az Autisták Országos Szövetsége által kiállított AOSZ kártya szolgál:

Az AOSZ kártya az autizmusban érintett személy igazolványa.

HOGYAN LEHET AOSZ KÁRTYÁT IGÉNYELNI?

Az AOSZ kártya igénylésének folyamatát a járványhelyzetre való tekintettel egyszerűsítettük.

Mi kell az AOSZ kártya igényléséhez?

 1. Ha Ön saját magának, vagy családtagjának AOSZ kártyát szeretne igényelni, akkor keresse elő a diagnózis tényét bizonyító orvosi szakvéleményt, amelyet be kell mutatnia.
 2. Töltse le weboldalunkról az igénylőlapot, töltse ki.

(Olvassa el a Személyes adatkezelési tájékoztatót – ezt nem kell beküldeni)

Hogyan zajlik az ügyintézés?

Személyes ügyfélfogadás az Autisták Országos Szövetsége irodájában:

Minden hétfőn és pénteken 09:00-17:00 között, az aoszkartya@esoember.hu címen előre leegyeztetett időpontban lehetőség. Az igénylőnek a helyszínen be kell mutatnia a diagnózis tényét igazoló orvosi dokumentumot és le kell adni az aláírt igénylőlapot. Az AOSZ kártyát a helyszínen elkészítjük és átadjuk.

Kérjük, hogy ügyintézéshez egyedül érkezzenek. A személyes ügyintézés során kérjük a járványügyi szabályok betartását: viseljenek maszkot, tartsanak távolságot és érkezéskor a kihelyezett fertőtlenítő berendezésnél fertőtlenítsék le kezüket.

On-line ügyintézés az Autisták Országos Szövetsége budapesti irodájában dolgozó kollégák segítségével:

 • töltse ki, írja alá és szkennelje be az igénylőlapot,
 • válasszon az alábbi, on-line ügyfélfogadási időszakból egy olyan időpontot, amikor videohívást (google meet, vagy skype) tud bonyolítani (hétfő-csütörtök 9.00 – 12.00, vagy 13.30 – 16.30),
 • írja meg az aoszkartyaigenyles@gmail.com címe a kiválasztott időpontot és ugyanebben az e-mailben küldje meg a kitöltött igénylőlapot (KIZÁRÓLAG az igénylőlapot küldje, a diagnózist kérjük ne csatolja mellé!)
 • kollégánk minden esetben válasz e-mailben tájékoztatja Önt a teendőkről, ezért kérjük, hogy figyelje levelezését,
 • ebben az esetben az AOSZ kártyát 2-4 napon belül postázzuk.

AOSZ Info-Pont irodák közreműködésével történő lehetőség:

 • Válassza ki az Önhöz legközelebb eső vidéki AOSZ Info-Pont irodánkat https://aosz.hu/aoszinfopontok/,
 • előre egyeztetett időpontban vigye be a diagnózis tényét igazoló orvosi dokumentumot és a kitöltött igénylőlapot,
 • kollégánk az igénylőlapon igazolja az autizmus tényét,
 • a kitöltött, aláírt és igazolással hitelesen ellátott igénylőlapot jutassa el az AOSZ irodájába postán (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.).
 • a beérkezést követően az AOSZ kártyát 2-4 napon postázzuk.

Autizmusban érintett társainkat, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket arra kérjük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy autista gyermekeink, társaink megtanulják, megszokják a maszk viselését, tegyünk meg mindent, hogy megóvjuk őket és a környezetüket a koronavírus fertőzéstől. Az Autisták Országos Szövetsége azon dolgozik, hogy továbbra is támogatást nyújtson ehhez a családoknak.

A Kormány 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az autizmus spektrumzavarral élő személy

a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított

aa) tagsági igazolvánnyal,

ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását

igazoló dokumentummal,

b) orvosi igazolással

igazolhatja állapotát.”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdésében a „hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével” szövegrész helyébe a „hatodik

életévét be nem töltött kiskorú, valamint az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A rendeletmódosítás előzményei.