MAGYE Országos Szakmai Konferencia – Autizmus Szakosztály

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete a Nemzetközi Gyógypedagógiai Társasággal együttműködésben Budapesten rendezi meg 2018. évi XLVI. Országos Szakmai Konferenciáját.

Időpont: 2018. június 27-28-29.

Szakosztályi nap:  június 29. péntek 09.00 – 16.00

 

Autizmus szakosztály

Szakosztályvezető: Őszi Tamásné

Üléselnök: Gájerné Balázs Gizella

Helyszín: Budapest, 1097 Ecseri út 3. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

9.00 – 9.20

Előadás címe: Autizmussal élő gyermekek ellátását befolyásoló tényezők a szülői életminőség kontextusában

Előadó neve: V. Molnár Márta PhD1,2, Stefanik Krisztina PhD2,3Győri Miklós PhD, habil1,2

Delegáló intézmény, munkahely:

1ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

2MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

3ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Összefoglalás: A MASZK kutatócsoport 2017-ben kidolgozott nagymintás, reprezentatív protokollja mentén valósította meg kvantitatív kérdőíves vizsgálatát. Első eredményeink betekintést engednek a szülői életminőség-tényezőket befolyásoló rendszer valamint az ellátórendszer kapcsolatába.

9.20 – 9.40

Előadás címe: Autonómia-támogatás mobil digitális eszközökkel az autizmus spektrumon: a DATA projekt koncepciója és néhány első eredménye

Előadó neve: Győri Miklós Phd, habil1,3V. Molnár Márta PhD1,3Havasi Ágnes2,3, Csákvári Judit PhD1Stefanik Krisztina2,3, Varga Fanni1

1ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

2ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

3MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Összefoglalás: Az előadás célja, egyrészt, röviden áttekinteni, hogy milyen (potenciális) előnyöket kínálnak a mobil digitális eszközök az autizmus spektrumon lévő személyek támogatásában, elsősorban az autonómia erősítése területén. Az előadás másik célja egy ilyen kutatás-fejlesztési projekt, a DATA (Digitális Autonómia-Támogatás az Autizmus spektrumon) projekt céljainak és módszertanának és első eredményeinek rövid bemutatása.

9.40 – 10.00

Előadás címe: Nembeszélő autizmussal élő tanulók által használt kommunikációs formák az osztályteremben

Előadó neve: Havasi Ágnes1Stefanik Krisztina PhD1Győri Miklós PhD, habil2

Delegáló intézmény, munkahely: 

1ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

2ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Összefoglalás: Ötvenegy nembeszélő autizmussal élő kisiskolás 1990 kommunikációs interakcióját figyeltük meg természetes iskolai kontextusokban, előadásunkban a kommunikációs formák használatát mutatjuk be. A kutatást az ELTE BBGYK Kutatásetikai Bizottsága engedélyezte; az ELTE BGGYK támogatta.

10.00 – 10.20

Előadás címe: Szakmai műhelyünk bemutatása 

Előadó neve: Lukácsné Kovács Katalin, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Összefoglalás: A téma egy olyan szakmai műhely bemutatása, mely autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberek, gyógypedagógusok számára nyújt lehetőséget szakmai kérdések közös megbeszélésére és az egymás munkájával való ismerkedésre. Mindezt interaktív és önkéntes alapon.

10.20 – 10.40

Előadás címe: A MONTÁZS darabjai 

Előadó neve: Dr. Simó Judit, Horvát Krisztina, Borsodi Zsófia

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Összefoglalás: Az EFOP 1.9.2.- MONTÁZS projekt széleskörű szakmai céljai közül az előadásokban a Területi Autizmus Munkacsoportok (TEAM-ek) hálózata, majd a már lezajlott autizmus-barát rendezvények tapasztalatai kerülnek bemutatásra.

10.40 – 11.00

Előadás címe: Az integrációs puzzle sikeres összerakásának feltételei I. 

Előadó neve: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna intézményvezető, Kiss Zsuzsanna gyógypedagógus, Monek Petra gyógypedagógus, Szenek Mónika gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Autizmus Centrum Kecskemét

Összefoglalás: Szegregációból az integrációba vezető út az együttműködő intézmények, pedagógusok és szülők szemszögéből.

11.00 – 11.20   KÁVÉSZÜNET

11.20 – 11.40

Előadás címe: Az integrációs puzzle sikeres összerakásának feltételei II. 

Előadó neve: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna intézményvezető, Kiss Zsuzsanna gyógypedagógus, Monek Petra gyógypedagógus, Szenek Mónika gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: 

Összefoglalás: Szegregációból az integrációba vezető út az együttműködő intézmények, pedagógusok és szülők szemszögéből.

11.40 – 12.00

Előadás címe: Óvodai csoport kialakítása autizmussal élő gyermekek számára: a protetikus környezet megtervezése és használata

Előadó neve: Kozma Andrea, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Összefoglalás: Az előadásban két autizmus specifikus óvodai csoport kialakítása során leszűrt tapasztalatainkat összegzem. Két fő fókuszt emelek ki: a családokkal való kapcsolatfelvételt, majd a szülőkkel való együttműködés fontosságát, az otthoni tréninget; másrészt a protetikus környezet pozitív eredményeit.

12.00 – 12.20

Előadás címe: A szakértői vizsgálat autizmus-specifikus adaptációja

Előadó neve: Kovácsné Tóth Krisztina, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhely Intézménye

Összefoglalás: Előadásomban röviden áttekintem az autizmussal élő gyermekek és családjaik szempontjából a szakértői bizottsági tevékenység néhány elemét, majd bemutatom helyi gyakorlatunkat a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatok autizmus szempontú adaptációjával kapcsolatban.

12.20 – 12.40

Előadás címe: Beszámoló a Szerbiában megtartott, társadalmi szemlélet megalapozó tréningről

Előadó neve: Kiss Brigitta, Menyhárt Barbara, Molnár Erzsébet, Négyesi Nikolett, Vajda Kitti

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Hallgatói Önkormányzat

Összefoglalás: A HÖOK Külhoni Program keretében az ELTE BGGyK HÖK egy két napos társadalmi szemlélet megalapozó tréninget tartott Szerbiában, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak. A programban az intellektuális képességzavar és az autizmus spektrum zavar került bemutatásra saját élményű játékokon keresztül.

12.40 – 13.20   EBÉDSZÜNET

13.20 – 13.40

Előadás címe: Tananyagok, taneszközök autizmus-specifikus adaptációja

Előadó neve: Stolc Edina, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Autizmus Alapítvány Általános Iskolája

Összefoglalás: Az előadásban az autizmus-specifikus adaptáció szempontjait és jó gyakorlatát mutatjuk be.

 

Regisztráció:  szerdán 9.00-10.00 között,
csütörtökön 12.30-14.00 óráig,
pénteken reggel 8.30-10.00 óráig.

Jelentkezni lehet online űrlapon itt, vagy az alábbi jelentkezési lapon a megadott e-mail címre eljuttatva.

Jelentkezési lap letölthető innen: Jelentkezés.docx , Jelentkezés.pdf