Közgyűlést tart az AOSZ – Minden tagszervezet képviselőjét várjuk!

Kedves Tagszervezeti Vezetők!

Az Autisták Országos Szövetsége közgyűlést tart, amelyre minden tagszervezet képviselőjét várjuk, hogy az AOSZ éves tevékenységéről és az új tisztségviselők személyéről széles tagsági körben tudjunk dönteni. Ezért szeretnénk a legfontosabb tudnivalókat ezúton is a figyelmetekbe ajánlani. Kérjük, hogy hírünket olvassátok végig, tájékozódjatok a szavazáshoz szükséges dokumentumokról is.

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2022.05.21-én 10.30 órakor tartandó közgyűlésére.
(A regisztráció 9.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.)

A közgyűlés napirendje:
 1. Határozatképesség megállapítása
 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
 4. Napirendi pontok elfogadása
 5. Alapszabály módosítás elfogadása
 6. Az AOSZ tagjai éves tagdíjának a meghatározása
 7. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2021. évi munkaterv megvalósulásáról
  8. 2021. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
      8.1. Elnöki beszámoló a 2021. évi költségvetés megvalósulásáról (AOSZ 2021. évi költségvetési tervéhez  képest történt eltérések bemutatása)
      8.2. Könyvvizsgálói jelentés
      8.3. Felügyelő Bizottsági beszámoló
      8.4. Az AOSZ 2022. évi munkatervének és költségvetési tervének elfogadása
 9. A választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
10. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek  bemutatkozása.

A jelöltek bemutatkozását weboldalunkon közztesszük 2022. 05.13-án.

A szavazáshoz szükséges dokumentumok

Az AOSZ Közgyűlése minden napirendi pont tekintetében szavazás útján hoz határozatot, az AOSZ megjelent tagjai titkos szavazással választanak új tisztségviselőket.

Kérjük, hogy figyeljetek arra, hogy az AOSZ Alapszabálya értelmében csak az szavazhat, aki az alábbi dokumentumokat bemutatja a Mandátumvizsgáló Bizottság számára. 

  1. A tagszervezet azonosítására szolgáló dokumentumok

A tagszervezet a nyilvántartási adatait és a képviselő adatait a 30 napnál nem régebbi, alábbi dokumentumok valamelyikével igazolhatja:

  1. a bíróság által kiállított hiteles bírósági, vagy cég kivonattal,
  2. a www.e-cegjegyzek.hu/-ról letöltött cégkivonattal,
  3. a www.birosag.hu oldalon található nyilvántartásból letöltött bírósági kivonattal.

b. és c. esetén azon szerepelnie kell a tagszervezet törvényes, szervezeti, vagy meghatalmazott képviselője nyilatkozatának és aláírásának (a tagszervezet ezzel azt tanúsítja, hogy a kivonaton szereplő adatok a nyilatkozattétel napján megegyeznek a tagszervezet tényleges adataival). Amennyiben a tagszervezet írásbeli nyilatkozattétele, szerződéskötései során pecsétet használ, a nyilatkozattevő a tagszervezet által használt pecsét lenyomatát is helyezze el a névaláírás mellett a letöltött dokumentumon. 

  1. A tagszervezet képviselőjének, vagy meghatalmazottjának azonosítása:
  • A tagszervezet bírósági, hatósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjének a személyazonosságát igazolnia kell.
  • A tagszervezet bírósági, hatósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjének akadályoztatása esetén a tagszervezetet az adott tagszervezet más törvényes, szervezeti, vagy meghatalmazott képviselője is képviselheti. A meghatalmazott képviselő a tagszervezetet csak a mellékelt meghatalmazás bemutatásával képviselheti. (Csak a közgyűlési meghívó mellékleteként kiküldött meghatalmazási minta fogadható el: word és pdf)) A tagszervezet 1. pontban leírt nyilvántartási adatait igazoló dokumentumot ebben az esetben is be kell mutatni.

Kérjük, segítsétek a Mandátumvizsgáló Bizottság munkáját azzal, hogy a fenti dokumentumokat előzetesen megkülditek a tagszervezetek@esoember.hu címre. Felhívjuk azonban a figyelmeteket arra, hogy a helyszínen minden esetbe be kell mutatni a fenti dokumentumokat a Mandátumvizsgáló Bizottság számára.

Az esemény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Közgyűlési aloldalunkon tájékozódhattok a további részletekről.