Közgyűlési határozatok 2021

A közgyűlés a 16/2021.(IX.25.) számú 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett határozatával elfogadja az Alapszabály X. 3.2. j) pontja alapján az AOSZ és Nagy Rudolf közötti munkaszerződés megkötését, továbbá az AOSZ és Brokés Judit közötti munkaszerződés, valamint animátori munkára, munkacsoport vezetési munkára irányuló megbízási szerződések megkötését.