Közgyűlési Határozatok (2021)

A közgyűlés a 15/2021.(IX.25.) számú 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett határozatával – figyelemmel az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának X. 3.2. pontjában foglaltakra – tudomásul veszi a megválasztott Elnökkel és a Felügyelő Bizottsági taggal történő szerződéskötést, továbbá költségtérítésük megállapítását az Autisták Országos Szövetsége hatályos határozatai alapján, azzal, hogy a már megállapított költségtérítés összege a mindenkori Elnöki és a felügyelő bizottsági tagi feladatok ellátásához kerültek meghatározásra. Az Elnöki költségtérítés magában foglalja az AOSZ székhelye szerinti helyi, valamint a helyközi tömegközlekedési eszköz igénybevételének a költségét is.