Közgyűlési Határozatok (2021)

A közgyűlés a 13/2021.(IX.25.) számú titkos szavazással 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával dr. Zakár Andrásnét választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2021. szeptember 25. napjától 2025. szeptember 25. napjáig terjedő időtartamra.