Közgyűlési Határozatok (2021)

A közgyűlés a 12/2021.(IX.25.) számú titkos szavazással 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Abigél Közhasznú Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Elnök) ellátására kijelölt természetes személyként Kővári Editet választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Elnökének 2021. szeptember 25. napjától 2025. szeptember 25. napjáig terjedő időtartamra.