Közgyűlési Határozatok (2021)

A közgyűlés a 10/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 9/2021.(IX.25.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2021. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 450.000 Ft, azaz nettó négyszázötvenezer forintban határozza meg.