Közgyűlési Határozatok (2021)

A közgyűlés a 7/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2021. évi munkatervét.