9/2017. (V.13.)

A közgyűlés a 9/2017.(V.13.) számú 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával Zalai Autistákat Segítő Egyesület tagot, a jogi személy tag nevében a Felügyelő Bizottsági tagi feladatok ellátására kijelölt természetes személyként (név: Dömötör Éva, lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Baráth Ferenc utca 6/a. anyja neve: Pintér Éva) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2021. május 13. napjáig terjedő időtartamra.